Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Onderzoek

Volandis voert in opdracht van cao-partijen diverse onderzoeken uit. Denk bijvoorbeeld aan de ongevallenenquête en de DIA incl. PAGO. Met de uitkomsten willen wij werknemers in de Bouw & Infra nog gezonder en veiliger hun pensioengerechtigde leeftijd laten bereiken. Ook ondersteunen we werkgevers door ze te faciliteren met onze kennis en kunde. Hiermee creëren we een gezonde en bloeiende sector voor iedereen.

Ongevallenenquête
De ongevallenenquête wordt verzonden naar diverse werknemers die vallen onder cao Bouw & Infra. We inventariseren ongevallen in de periode juli 2017 - juni 2018 en vragen naar de oorzaken. Dit helpt ons om maatregelen te nemen zodat we deze ongevallen in de toekomst kunnen voorkomen. Én een nog veiligere werkomgeving te creëren.

DIA incl. PAGO
We inventariseren de waardering van werknemers over hun DIA en/of PAGO. Ook vragen we degenen die niet op de uitnodiging konden ingaan. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening nog beter afstemmen op alle werknemers.

Vragen?
Vragen over het onderzoek? Mail naar: onderzoek@volandis.nl of bel met de Vraagbaak: 0341-499 299.

Delen via:

contact