user
mijnVolandis voor werkgevers

Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Arbocatalogi

De in 2007 herziene Arbowet bestaat voornamelijk uit doelvoorschriften. Deze bepalen het te bereiken beschermingsniveau van de werknemer. De overheid laat het aan werkgevers en werknemers over om afspraken te maken over de manier waarop deze doelen bereikt kunnen worden. De technieken en methoden, goede praktijken, normen en praktische handleidingen die leiden tot het vereiste beschermingsniveau, moeten in de arbocatalogi worden opgenomen.

Bij haar controles neemt de Inspectie SZW de arbocatalogi als uitgangspunt. Sectoren die werk van de arbocatalogus hebben gemaakt, kunnen rekenen op een soepele opstelling van de inspectiedienst. In sectoren met hoge risico's waar een arbocatalogus ontbreekt, zal de inspectiedienst vaker inspecteren. Bij ernstige overtredingen en misstanden wordt hard opgetreden. Afwijken van een arbocatalogus mag. De werkgever die afwijkende maatregelen toepast, moet bewijzen dat in ieder geval het vereiste beschermingsniveau wordt gerealiseerd.

In de diverse sectoren in de bouw werken werkgevers en werknemers gezamenlijk aan hun eigen arbocatalogus. In deze werkgroepen zijn de werkgevers en werknemers het snel eens geworden over de uitgangspunten. De arbocatalogus dient een duidelijk oplossingenboek te zijn. Centraal staan de concrete maatregelen tegen de belangrijkste risico's. Volandis ondersteunt het maken van de catalogi met kennis en voert de secretariële werkzaamheden.

Alle (goedgekeurde) arbocatalogi voor de bouwnijverheid vind je via: www.arbocatalogi-bouwnijverheid.nl.

Terug naar Werk veilig

contact