Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Pilot DIA door bedrijven

In de cao is vastgelegd dat alle werknemers in de bouw- en infrasector recht hebben op een DIA. Hieronder valt het welbekende PAGO gecombineerd met een adviesgesprek met een adviseur van Volandis. Vanaf 1 januari start de pilot ‘DIA-adviesgesprek door bedrijven’. Neem je deel aan deze pilot dan kun je als bedrijf zelf uitvoering geven aan het DIA-adviesgesprek. Je ontvangt hiervoor een vergoeding. Meer informatie over de pilot en de voorwaarden vind je hier.

Aanmelden

De startdatum van de pilot is 1 januari 2021 en uiteraard voldoet deze aan de voorwaarden van de AVG. Van maart 2021 tot maart 2022 kunnen deelnemende bedrijven zelf de DIA-adviesgesprekken uit (laten) voeren. Daarna worden de werkwijze en de resultaten geëvalueerd. De inschrijftermijn is inmiddels verlopen.

Het doel van de pilot is om te experimenteren met het uitvoeren van DIA-adviesgesprekken door bedrijven zelf. Wat levert het zelf uitvoeren van de gesprekken de deelnemende bedrijven op? Wat levert het de werknemers op? Wat kan de sector ervan leren? De geselecteerde bedrijven voeren tijdens de pilotperiode zelf het DIA-adviesgesprek en het bedrijf plant deze zelf. Het DIA-adviesgesprek vindt uitsluitend plaats op basis van vrijwillige deelname van de werknemer. De werknemer behoudt het cao-recht om het DIA-adviesgesprek via Volandis te doen.

De pilot loopt van 1 januari 2021 tot 1 maart 2022. Het maximum is 20 deelnemende bedrijven met in totaal maximaal 2.000 werknemers. Met bedrijven worden werkgevers bedoeld die aangesloten zijn bij de cao Bouw & Infra, die 1 of meer werknemers in dienst hebben en beschikken over een APG-lidnummer.

Het uitvoeren van de gesprekken vindt plaats tussen 1 maart 2021 en 1 maart 2022. Daarna worden de werkwijze en de resultaten geëvalueerd.

Aanmelden voor de pilot kon tot 1 februari 2021 bij Volandis. Aanmelders ontvangen bericht of zij kunnen deelnemen per 1 maart 2021.

Het dagelijks bestuur van cao-partijen (db cao) maakt een selectie uit de aangemelde bedrijven naar deelsectoren (woningbouw, utiliteitsbouw, infra, gespecialiseerde aannemerij) en naar bedrijfsgrootte (klein, middel, groot)​. Deze bedrijven ontvangen vóór 1 maart 2021 via Volandis bericht of zij geselecteerd zijn. De geselecteerde bedrijven kunnen vanaf 1 maart 2021 starten met de DIA-adviesgesprekken, mits de DIA-adviseur voldoet aan de gestelde eisen waaronder deelname aan de introductiebijeenkomst van Volandis. Zie ‘Voorwaarden uitvoering’.

De door db cao vastgestelde vergoeding van € 112,50 exclusief btw wordt door Volandis aan het bedrijf uitbetaald na ontvangst van een volledig ingevuld actieplan conform het aangeleverde format.

Delen via:

contact