Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Tiptrack

We hebben er volop mee te maken: veranderingen in hoe we werken, vergrijzing, werk-privé balans en verzuim. We weten ook dat werkgevers hier al veel in doen en aanbod hebben om medewerkers te ondersteunen. Maar maken medewerkers hier gebruik van? Komt de medewerker zelf ook tijdig in actie? Medewerkers die zelf tijdig actie ondernemen wordt ‘eigen regie’ genoemd of persoonlijk leiderschap.

Volandis start een pilot Tiptrack, een tool voor medewerkers die deze eigen regie stimuleert en faciliteert. Medewerkers kunnen zo op een laagdrempelige en positieve manier grip krijgen op thema’s als gezondheid, werk, ontwikkeling, geldzaken en werk-privé balans. Er is nog ruimte voor enkele werkgevers om mee te doen. Lees hierna meer over Tiptrack en de voorwaarden.

Tiptrack is een interactief online platform. Het is bewezen effectief als het gaat om het realiseren van gedragsverandering, want het helpt medewerkers om grip te krijgen op hun loopbaan. Via een app of op de computer kunnen medewerkers een inzetbaarheidstest doen en hun voortgang steeds meten. Naast deze basistest biedt Tiptrack tientallen andere testen en tools aan op bovenstaande thema’s, bijvoorbeeld over zwaar werk of talent ontdekken. Dit zorgt voor inzicht in de eigen loopbaan en gezondheid. De medewerker vindt informatie die voor hem of haar relevant is die aanzet tot actie. Denk bij actie bijvoorbeeld aan het gesprek aangaan met de leidinggevende, verbeteren van leefstijl of starten van een opleiding. In Tiptrack zit ook een breed aanbod aan opleidingen, e-learnings, coaching en persoonlijke ontwikkeling. Zo kan de medewerker laagdrempelig intentie omzetten in actie. 

  • Door deelname worden medewerkers zich bewust van het belang om aan hun eigen inzetbaarheid te werken en waar relevant, de eerste stap te nemen;
  • Medewerkers maken gratis gebruik van functionaliteiten Tiptrack;
  • Medewerkers kunnen gemakkelijk relevant aanbod vinden en aanvragen (kies zelf of hier eerst toestemming voor nodig is) van opleidingen, interventies, etc. van de branche en van uw bedrijf.

De pilotperiode is in overleg en zal tussen de 6 en 12 maanden liggen. Volandis draagt de instapkosten (ten bedrage van € 6.000,-) en licentiekosten (€ 20,- per deelnemer). De werkgever stelt alleen een budget beschikbaar waarmee medewerkers activiteiten kunnen kopen via Tiptrack. De hoogte van dit budget bepaalt de werkgever Maximaal vijf bedrijven kunnen aan deze pilot deelnemen.

  • De werkgever heeft onder andere werknemers die onder de cao Bouw & Infra vallen;
  • De werkgever neemt deel aan twee korte enquêtes van Volandis;
  • De werkgever laat Tiptrack en Volandis een informatiesessie (30 min.) voor mogelijke deelnemers verzorgen;
  • De werkgever stelt een budget per werknemer beschikbaar voor te ondernemen activiteiten binnen dit programma (indicatie: € 300,- p.p.). Dit budget blijft eigendom van de werkgever als het niet wordt besteed door de werknemer;
  • De werknemers nemen deel aan twee korte online enquêtes;
  • Per werkgever kunnen maximaal 250 werknemers deelnemen. In totaal kunnen maximaal 1.250 werknemers deelnemen aan de pilot.

 

Zie je uitdagingen aankomen met betrekking tot werkveranderingen, vergrijzing of verzuim? Dan is het interessant om mee te doen met de pilot. Aanmelden kan tot 30 juni 2020. Vul hier je gegevens in en een adviseur van team DIA Bedrijven neemt spoedig contact op met je.

Delen via:

contact