Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Onder de pijler Houd plezier vallen diverse thema's. Op deze pagina vind je wat deze thema's voor zowel de werknemer als werkgever betekenen. Beide leveren een bijdrage aan het werkplezier en de motivatie in de organisatie.

Werknemer

Werkgever

Collegialiteit

Werknemer

Kun jij rekenen op de steun van je collega’s en kunnen zij ook rekenen op jou?

Werkgever

Werken je medewerkers goed met elkaar samen en hoe draag jij hier zelf aan bij?

Werk-privé balans

Werknemer

Hoe zorg jij voor een goede balans tussen je werk en je privéleven?

Werkgever

Hoe ondersteun je medewerkers in het goed kunnen combineren van het werk met hun privéleven?

Functie-inhoud

Werknemer

Vind je alle werkzaamheden binnen je functie boeiend? Wat zou je willen veranderen? En wat doe jij zelf om je werk boeiend te houden?

Werkgever

Hou houd jij de inhoud van functies uitdagend genoeg voor je medewerkers? Kunnen zij hun taken aan?

Plezier op het werk

Werknemer

Hoe zorg je er zelf voor dat de werksfeer leuk blijft?

Werkgever

Wat doe jij om de werkzaamheden en de sfeer op de werkvloer goed te houden?

Rol van de leidinggevende

Werknemer

Krijg je voldoende steun van je leidinggevende in de uitvoering van je werk?

Werkgever

Biedt de leidinggevende voldoende ondersteuning aan de medewerkers?

Overleg

Werknemer

Heb je regelmatig overleg met je leidinggevende? Dit kan werkoverleg zijn, maar ook een functionerings- of beoordelingsgesprek.

Werkgever

Spreek jij je medewerkers regelmatig? Dit kan werkoverleg zijn, maar ook een functionerings- of beoordelingsgesprek.

Waardering

Werknemer

Voel jij je binnen het bedrijf gewaardeerd?

Werkgever

Op welke manier waardeer je de inzet van je medewerkers?

Item 8

Werknemer

Heb je voldoende betrokkenheid, motivatie en energie om je in te zetten voor je werk?

Werkgever

Hoe zorg je ervoor dat medewerkers voldoende betrokken en gemotiveerd zijn om zich in te zetten voor het werk?
contact