Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Onder de pijler Kijk vooruit vallen diverse thema's. Op deze pagina vind je wat deze thema's voor zowel de werknemer als werkgever betekenen. Beide leveren een bijdrage aan de toekomstbestendigheid van de organisatie en haar werknemers.

Werknemer

Werkgever

Verzuim

Werknemer

Meld jij je regelmatig ziek en wat is daar de oorzaak van?

Werkgever

Verzuimen jouw medewerkers regelmatig en weet je hier de oorzaak van? Verzuim en verzuimkosten zeggen iets over jouw bedrijf en kunnen een belangrijke rol spelen in de continuïteit van het bedrijf.

Arbeidsvoorwaarden

Werknemer

Dragen de arbeidsvoorwaarden bij aan jouw inzetbaarheid? Denk bijvoorbeeld aan het salaris, aantal vrije dagen, beschikbaar budget voor opleidingen, etc.

Werkgever

Dragen de arbeidsvoorwaarden van jouw bedrijf bij aan de inzetbaarheid van de medewerkers? Denk bijvoorbeeld aan het salaris, aantal vrije dagen, beschikbaar budget voor opleidingen, etc.

Arbeidsmarkt

Werknemer

Hoe zorg jij ervoor dat je kans houdt op een leuke baan tot aan je pensioenleeftijd?

Werkgever

Hoe zorg je ervoor dat je voldoende gekwalificeerde medewerkers in dienst hebt?

Omgaan met verandering

Werknemer

Ben je in staat mee te gaan in de veranderingen die op je af komen? Bijvoorbeeld als de inhoud van je functie verandert, werkprocessen veranderen of een collega iets van je vraagt wat eigenlijk niet bij je functie past?

Werkgever

Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers in staat zijn over te stappen naar nieuwe processen/technieken/functies?

Item 5

Werknemer

Hoe blijf jij jezelf voortdurend ontwikkelen om ook in de toekomst voor een bedrijf van waarde te zijn?

Werkgever

Hoe faciliteer en stimuleer je medewerkers zichzelf blijven te ontwikkelen, om ook in de toekomst van waarde te zijn?
contact