Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Interne mobiliteit

Interne mobiliteit is hetzelfde als interne doorstroming: een andere functie binnen hetzelfde bedrijf. Als je zwaar werk hebt of werk doet met veel dezelfde handelingen, zijn er vaak mogelijkheden het werk lichter te maken door gebruik van hulpmiddelen of een andere manier van werken. Ga hierover in gesprek met je werkgever. Zijn die mogelijkheden er niet, dan kun je vragen of je ander werkt kunt uitvoeren.

Als werkgever bepaal je in belangrijke mate de arbeidsomstandigheden op de werkvloer. Werknemers moeten gezond en veilig hun werk kunnen doen.

Met interne mobiliteit kun je als werkgever medewerkers binnen boord houden die anders waarschijnlijk zullen vertrekken. Je investeert in behoud van je personeel en bent minder afhankelijk van het aanbod op de arbeidsmarkt en snel oplopende prijzen van flexibele arbeidskrachten bij toenemende vraag. Je bindt als werkgever je getalenteerde werknemers voor langere tijd aan je bedrijf, doordat ze door kunnen groeien.

Voor een werknemer biedt interne mobiliteit de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen zonder te hoeven solliciteren naar een baan bij een andere werkgever. De huidige werkkring is bekend en vertrouwd. Werknemers die meer uitgedaagd worden in hun werk, zijn meer gemotiveerd en presteren beter. Dit levert zowel voor werknemer als werkgever een win-winsituatie op.

Het kan zijn dat je een beetje uitgekeken raakt op je huidige baan. Misschien vind je het werk geestelijk of lichamelijk te inspannend worden. Of je wilt gewoon doorgroeien naar een andere functie. Interne mobiliteit betekent dat je een andere functie binnen hetzelfde bedrijf gaat vervullen.

Ga in gesprek met je leidinggevende
Wat is er mogelijk binnen het bedrijf? Het maakt veel uit of je in een klein bedrijf, met minder dan 10 mensen werkt, of in een groot bedrijf met meer dan 100 mensen. Kleine bedrijven met veel dezelfde functies, bijvoorbeeld allemaal tegelzetters, hebben vaak weinig andere functies. In dat geval moet je op zoek naar een andere werkgever. Voor grote bedrijven is interne mobiliteit vaak wel te regelen. Bedenk voordat je met je leidinggevende gaat praten goed na over wat je zelf zou willen. Vind je dit moeilijk? Vraag een collega om hulp, of schakel het thuisfront in. Zij kennen jou goed.

Scholing en opleiding
Vraag bij je leidinggevende of personeelsadviseur na hoe je werkgever om- en bijscholing faciliteert. Werknemers onder de bouw cao hebben een individueel opleidingsbudget dat bedoeld is om jezelf duurzaam inzetbaar te houden. Meer informatie hierover kun je vinden in de bouw cao, bij een vakbond of natuurlijk bij Volandis. Je kunt dit als een onderwerp inbrengen in je DIA-gesprek.

Kennismaken met je nieuwe functie
Is functieroulatie mogelijk? Dan is dat een mooie manier te kijken of die andere baan iets voor jou is. Soms moet je een opleiding of een cursus volgen. Maar er zijn ook praktische manieren van leren, zoals training on the job. Dit is hetzelfde als werkplek-leren, je krijgt dus een training op je nieuwe werkplek. Vraag van te voren bij je leidinggevende of personeelsadviseur wat de mogelijkheden zijn in het bedrijf. Denk na over hoe je het zelf zou willen.

Terugkeergarantie
Wat doe je als de baan toch niet bevalt? Het werk valt tegen of er zijn andere redenen waarom het je niet lukt je draai in het werk te vinden. Denk ook hier van tevoren over na en deel je zorgen. Dit kan met het thuisfront zijn, maar ook met een collega of personeelsadviseur. Overleg met je leidinggevende of er een terugkeergarantie is naar je oude baan.

De tijd dat werknemers 40 jaar lang hetzelfde werk bij een werkgever uitvoeren, ligt achter ons. Arbeidsverhoudingen zijn flexibeler geworden en de arbeidsmarkt dynamischer. Interne mobiliteit biedt de mogelijkheid personeel vast te houden en zelf op te leiden binnen het eigen bedrijf. Als werkgever ken je de medewerkers en weet je wat ze kunnen. In feedback- en functioneringsgesprekken kun je carrièremogelijkheden, interne stages en job rotation als een vast onderwerp aan bod laten komen.

Hoe stimuleer je interne mobiliteit?
Werknemers kunnen natuurlijk niet zomaar in een andere baan stappen. En doen dit ook niet snel uit zichzelf. De rol van de werkgever is erg belangrijk. Medewerkers kunnen zelf met de vraag komen een andere functie in het bedrijf te vervullen, maar als werkgever kun je ook proactief te werk gaan. Zelf actief medewerkers benaderen met de vraag of zij open staan voor een andere functie. Met andere woorden mobiliteitsbeleid opzetten. Dit kan bijdragen aan een cultuur van leren en jezelf ontwikkelen. Het is belangrijk mensen gemotiveerd en enthousiast te houden en daarmee ook productiever. Een cultuurverandering kost tijd. Regelmatig het onderwerp onder de aandacht brengen is nodig.

Instrumenten
Instrumenten om interne mobiliteit vorm te geven, zijn onder meer het faciliteren van opleidings- en omscholingsmogelijkheden. Een andere instrument is training on the job. Dit geeft werknemers eerder vertrouwen de overstap naar een andere baan te maken. De ‘opleiding’ vindt feitelijk in de praktijk plaats en als werkgever bied je bijvoorbeeld een terugkeergarantie naar de oude baan mocht de overstap niet slagen.

Wat levert interne mobiliteit op?
Allereerst betrokken en gemotiveerde werknemers en daardoor vaak minder ziekteverzuim. Daarnaast behoud van gekwalificeerd personeel en minder transitievergoedingen. En tot slot lagere kosten voor werving en selectie. De bouw cao voorziet in een individueel opleidingsbudget voor werknemers. Voor vragen kun je terecht bij je branchevereniging of bij de Vraagbaak van Volandis: 0341 - 499 299 / info@volandis.nl

Delen via:

contact