Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Herstart declaratiefunctie ISP

08 januari 2018

Met ingang van 1 maart 2017 is het mogelijk uitgevoerde activiteiten via Informatie Systeem Preventiezorg (ISP) te declareren. ISP is de vervanger van VISA. Hiervan is de declaratiefunctie per 18 juli 2016 opgeschort. Dit geldt voor de declaraties van uitgevoerde activiteiten in de tweede helft van 2016 en in 2017. De sluitingsdatum voor declaratie van activiteiten met een uitvoeringsdatum in 2016, is 30 april 2017. De betaling van alle declaraties over 2016 en 2017 vinden in de eerste helft van april plaats. De verstrekte voorschotten over 2016 en 2017 worden hiermee verrekend.

Voor het succesvol declareren, is belangrijk dat eerder uitgevoerde activiteiten ook eerder worden gedeclareerd dan activiteiten die daarna zijn uitgevoerd. Dat geldt met name voor vervolgactiviteiten naar aanleiding van een PAGO of arbospreekuur. De declaratie van het PAGO of arbospreekuur dient eerst succesvol in ISP te zijn verwerkt, waarna de vervolgactiviteiten ingevoerd kunnen worden. Facturen per post of per e-mail worden per 1 maart aanstaande door de invoering van dit declaratiesysteem niet meer in behandeling genomen.

Delen via:

contact