Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Pilot ‘DIA-adviesgesprek door bedrijven’

01 januari 2021

Pilot ‘DIA-adviesgesprek door bedrijven’

In de cao is vastgelegd dat alle werknemers in de bouw- en infrasector recht hebben op een DIA. Hieronder valt het welbekende PAGO gecombineerd met een adviesgesprek met een adviseur van Volandis. Cao-partijen in de Bouw & Infra hebben de pilot ‘DIA-adviesgesprek door bedrijven’ gestart. Neem je deel aan deze pilot dan kun je als bedrijf zelf uitvoering geven aan het DIA-adviesgesprek.

M
eer informatiewww.volandis.nl/pilot-dia

Delen via:

contact