Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

RI&E startpunt voor verbeteringen

27 november 2020

RI&E startpunt voor verbeteringen

Een werkgever speelt een cruciale rol bij de inzetbaarheid van medewerkers. Door bewust aandacht te geven aan de inzetbaarheid van medewerkers kan verzuim voorkomen worden. Verzuim, inzetbaarheid en arbeidsomstandigheden beïnvloeden elkaar continu. Het is daarom belangrijk om aandacht te hebben voor deze drie pijlers. Zo streven we samen naar duurzaam inzetbare medewerkers.

Veilige en gezonde werkomgeving

Het is belangrijk om als werkgever een veilige en gezonde werkomgeving te creëren voor medewerkers. Naast dat het wettelijk verplicht is vanuit de Arbowet, wil je niet dat je medewerkers onnodig risico lopen op ongevallen op de werkvloer of uitvallen door verzuim. Een RI&E is het startpunt voor een veilige en gezonde organisatie. Door middel van een RI&E worden alle mogelijke gevaren en risico’s op de werkvloer in kaart gebracht. In deze blog wordt meer toelichting gegeven over het inzetten van een RI&E. De inhoud van een PAGO incl. DIA zijn gebaseerd op de risico’s die voortkomen uit een RI&E.

De input vanuit de PAGO incl. DIA kan gebruikt worden als startpunt voor verbeteringen, zoals trainingen en coaching. Daarnaast levert dit ook weer input voor een nieuwe RI&E.

contact