Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Sociale innovatie stimuleren met een prijs

17 mei 2018

In de bouw en infra lijkt er meer aandacht te zijn voor technologische vernieuwing dan voor sociale innovatie. Sociale partners zien dit graag veranderen. Want in die bedrijven waar meedenken, meepraten en meebeslissen (3M’s) goed geregeld is, zijn de resultaten beter en de werknemers tevredener. Iedere vernieuwing in het bedrijf begint en eindigt bij de werknemer, vindt FNV Bouwen & Wonen. Om bedrijven die zich hierin onderscheiden in het zonnetje te zetten looft de vakbond de 'Sociale Innovatieprijs FNV Bouwen en Wonen' uit. Lees het interview met juryvoorzitter Frank Pot, emeritus hoogleraar Sociale Innovatie.

Samen en integraal. Dat zijn de trefwoorden die voor Frank Pot de kern vormen van sociale innovatie. ‘Het gaat erom dat in het bedrijf tegelijkertijd wordt gewerkt aan het vernieuwen van de werkorganisatie, het personeelsbeleid en de arbeidsverhoudingen’, legt de juryvoorzitter uit. ‘En dat moet samen met de werknemers gebeuren, dat is een belangrijke voorwaarde. Bedrijven die dat goed hebben geregeld komen voor de prijs in aanmerking.’

Sociale innovatie
‘Er blijft zoveel capaciteit van werknemers onbenut, dat kan ik niet genoeg benadrukken’. Het is een verzuchting die Frank Pot al jaren slaakt. Hij hoopt dat dat de Sociale Innovatieprijs daar een klein beetje verandering in brengt. ‘Met de prijs willen we voor het voetlicht brengen dat sociale innovatie heel veel kan opleveren, in de hoop dat meer bedrijven er werk van gaan maken.’ Werknemers staan te popelen om hun kennis en kunde actiever in te zetten, maar koudwatervrees staat sociale innovatie vaak in de weg, vermoedt Pot. ‘Ondernemers die hun personeel de ruimte geven staan verbaasd over de ideeën die dan opborrelen, maar leidinggevenden zijn vaak bang voor verandering. Of ze vrezen voor hun positie. Doodzonde, want bedrijven die niet luisteren naar hun werknemers doen zichzelf tekort.’ Zeker met de huidige krappe arbeidsmarkt is het zaak dat bouwbedrijven een modern beleid voeren om zo aantrekkelijk te zijn voor vaklieden. ‘Ik hou niet van koffiedikkijken, maar ik durf te voorspellen dat zonder sociale innovatie computers straks weleens de dienst kunnen gaan uitmaken op de bouwplaats. Dat is geen fraai toekomstbeeld, daar moeten we een halt aan toeroepen.’

Drie M’s
Voor de FNV staat of valt sociale innovatie met zeggenschap: werknemers moeten kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen. Die drie M’s staan ook bij Pot hoog in het vaandel. ‘Werknemers moeten op alle niveaus de ruimte krijgen om hun stem te laten horen’, stelt de juryvoorzitter. ‘Om te beginnen moeten ze hun functie zelfstandig kunnen invullen, vervolgens moet er in het werkoverleg aandacht zijn voor hun ideeën over de manier van werken en in de Ondernemingsraad zijn ze gesprekspartner over de koers en het beleid van het bedrijf’. Bedrijven die de zeggenschap op die manier tot in hun haarvaten hebben geregeld, komen voor de Sociale Innovatieprijs FNV Bouwen en Wonen in aanmerking. ‘Dat moeten er tientallen zijn’, schat Pot. ‘Met de prijs willen we die een podium geven. Om ze te belonen, maar ook als voorbeeld voor andere bedrijven.’

Stimuleringsprijs
Om te benadrukken dat sociale innovatie niet alleen een zaak is van de werkgever heeft de FNV speciaal voor werknemers de Stimuleringsprijs in het leven geroepen. Sociale innovatie is te belangrijk om aan het initiatief van de werkgever over te laten, aldus Pot. ‘Laat je ideeën horen over hoe je je werk leuker en efficiënter kunt maken en hoe de arbeidsorganisatie eruit zou moeten zien’, roept hij de werknemers op. De mogelijkheid om je voortdurend te kunnen ontwikkelen maakt volgens hem nadrukkelijk onderdeel uit van een sociaal innovatieve onderneming. ‘Kunnen blijven leren, dat is ontzettend belangrijk. Op die manier blijft niet alleen de vakbekwaamheid op peil, het is een voorwaarde om op een prettige manier je pensioen te halen. Er is dus voor werknemers alle reden om je in het bedrijf sterk te maken voor sociale innovatie.’


De winnaar van de Sociale Innovatieprijs FNV Bouwen en Wonen ontvangt een trofee en € 10.000, de winnaar van de Stimuleringsprijs krijgt € 1.000. Aanmelden kan tot 20 juli. Kijk voor het reglement en meer informatie over de prijzen hier.  

Delen via:

contact