Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Stimuleer eigen regie met Tiptrack

02 juli 2019 |

TipTrack

We hebben er volop mee te maken: veranderingen in hoe we werken, vergrijzing, werk-privé balans en verzuim. We weten ook dat werkgevers hier al veel in doen en aanbod hebben om medewerkers te ondersteunen. Maar maken medewerkers hier gebruik van? Komt de medewerker zelf ook tijdig in actie? Medewerkers die zelf tijdig actie ondernemen wordt ‘eigen regie’ genoemd of persoonlijk leiderschap. Volandis wil een proef doen met een tool voor medewerkers die deze eigen regie stimuleert en faciliteert. Medewerkers kunnen zo op een laagdrempelige en positieve manier grip krijgen op thema’s gezondheid, werk, ontwikkeling, geldzaken en werk-privé balans. We zijn op zoek naar werkgevers die mee willen doen aan de pilot met deze tool Tiptrack.

Wat is Tiptrack precies?
Tiptrack is een interactief online platform. Het is bewezen effectief als het gaat om het realiseren van gedragsverandering, want het helpt medewerkers om grip te krijgen op hun loopbaan. Via een app of op de computer kunnen medewerkers een inzetbaarheidstest doen en hun voortgang steeds meten. Naast deze basistest biedt Tiptrack tientallen andere testen en tools aan op bovenstaande thema’s, bijvoorbeeld over zwaar werk of talent ontdekken. Dit zorgt voor inzicht in de eigen loopbaan en gezondheid. De medewerker vindt informatie die voor hem of haar relevant is die aanzet tot actie. Denk bij actie bijvoorbeeld aan het gesprek aan gaan met de leidinggevende, leefstijl verbeteren of om een opleiding te gaan doen. In Tiptrack zit ook een breed aanbod aan opleidingen, e-learnings, coaching en persoonlijke ontwikkeling. Zo kan de medewerker laagdrempelig intentie omzetten in actie. 

Wat levert deelname op?

  • Medewerkers maken gratis gebruik van functionaliteiten Tiptrack;
  • Medewerkers kunnen gemakkelijk relevant aanbod vinden en aanvragen (kies zelf of hier eerst toestemming voor nodig is) van opleidingen, interventies, etc. van de branche en van uw bedrijf;
  • Medewerkers kunnen kosteloos een DIA-adviesgesprek aanvragen;
  • Door deelname worden medewerkers zich bewust van het belang om aan hun eigen inzetbaarheid te werken en waar relevant, de eerste stap te nemen!

Medewerkers vormen het belangrijkste kapitaal van het bedrijf. Wanneer medewerkers fit zijn, plezier hebben in hun werk en goed aansluiten bij wat er nodig is nu en in de nabije toekomst maakt dat een groot verschil voor het rendement van uw bedrijf. Diverse onderzoeken tonen het verband aan tussen investeren in duurzame inzetbaarheid en prestaties, verzuim, productiviteit en kwaliteit.

Pilotduur en kosten 
De pilotperiode is in overleg en zal tussen de 6 en 12 maanden liggen. Vanaf september 2019 kunnen de eerste bedrijven al starten. De licentiekosten worden gedragen door Volandis, de werkgever betaalt slechts éénmalig een beperkt startbedrag voor een maatwerk-implementatie. Dit bedrag is afhankelijk van uw maatwerkwensen (bijvoorbeeld aanbod eigen opleidingen/interventies via Tiptrack).

Interesse? 
Zie je uitdagingen aankomen met betrekking tot werkveranderingen, vergrijzing of verzuim? Dan is het interessant om mee te doen met de pilot. Voor meer informatie of aanmelden neem contact op met Team DIA Bedrijven.

Delen via:

contact