Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Toetsing branche RI&E zorgt voor verontwaardiging

10 oktober 2023

Toetsing branche RI&E zorgt voor verontwaardiging

De branche-RI&E is oorspronkelijk bedoeld voor bedrijven tot en met 25 werknemers en hoeft niet getoetst te worden. Er zijn ook bedrijven die meer dan 25 werknemers hebben en voor het maken van een RI&E dezelfde branche-RI&E gebruiken. Deze bedrijven moeten wel hun RI&E laten toetsen.

Vorig jaar werd de nieuwe manier van toetsten van kracht en bleek al snel dat de branche-RI&E niet aan de toetsingsvoorwaarden voldoet. In afwachting van duidelijke, nieuwe richtlijnen voor een branche-RI&E is de bestaande branche-RI&E van kracht tot december 2024. Dit geldt voor bedrijven tot en met 25 werknemers.

Hogere factuur

Bedrijven met meer dan 25 werknemers vallen wel onder het nieuwe toetsingsregime en moeten hun RI&E laten toetsen, ook wanneer zij de branche-RI&E gebruiken. En daar zit het probleem. Omdat de branche-RI&E niet aan de toetsingsvoorwaarden voldoet, wordt deze afgekeurd als hij gebruikt wordt door bedrijven met meer dan 25 werknemers. Vroeger werd het toetsen uitgevoerd door één persoon. Nu is het verplicht bij een toetsing van een RI&E meerdere arbo-deskundigen in te zetten (zoals een bedrijfsarts, veiligheidskundige, arbeidshygiënist of de arbeids- en organisatiedeskundige) als onderdelen van de RI&E op het gebied van deze deskundigen liggen. Het gevolg? Een hogere factuur van de organisatie die de toetsing uitvoert en dubbele verontwaardiging voor een aantal bedrijven.

Addendum beschikbaar

Volandis heeft geen invloed op het aantal deskundigen dat bij de toetsing van de branche-RI&E ingezet moet worden. Volandis kan de branche-RI&E tussentijds niet aanpassen, omdat er nog geen nieuwe richtlijnen zijn voor branche-RI&E's. Om bedrijven toch tegemoet te komen die de branche-RI&E wel gebruiken als zij meer dan 25 werknemers hebben, maakt Volandis een addendum in Word. Dit addendum heeft betrekking op onderwerpen die getoetst moeten worden en op dit moment niet in de branche-RI&E vermeld staan. Download het addendum hier! 

 

contact