user
mijnVolandis voor werkgevers

Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Vervolg leermeestercursus

21 september 2016 |

Vervolg leermeestercursus

Volandis heeft de organisatie van de leermeestercursus van Fundeon overgenomen. De afgelopen maanden hebben we gewerkt aan de inhoud van deze cursus. Middels dit bericht informeren we je over de laatste stand van zaken.

Inhoud en planning

Een nieuwe organisatie. Een mooie kans van deze gelegenheid gebruik te maken en de inhoud van de leermeestercursus onder de loep te nemen. De ‘oude’ leermeestercursus betrof een vierdaagse cursus in vier achtereenvolgende weken. Deze dagen waren gericht op leerlingbegeleiding en beoordeling van praktijkexamens. De ROC’s hebben aangegeven op termijn een grotere rol te willen spelen in de afname van praktijkexamens. Argument hiervoor is het kunnen garanderen van een onafhankelijke beoordeling. Voorlopig blijft de leermeester nog degene die de praktijkexamens beoordeelt.

 Na vaststelling van de inhoud van de leermeestercursus nieuwe stijl, kunnen we bepalen uit hoeveel dagen de cursus zal bestaan. Hierbij houden we rekening met de reacties die we de afgelopen jaren over de lengte van de cursus ontvingen. We verwachten de eerste cursussen vanaf medio januari 2017 te kunnen inplannen.

Aanmelding leermeestercursus

U kunt zich aanmelden voor de cursus door middel van een aanmeldingsformulier. Dit formulier is te downloaden van de website. Na aanmelding ontvangt de deelnemer een bevestiging van inschrijving. Volandis houdt de deelnemer op de hoogte van de verdere planning.

Nascholingscursus

Na het succesvol afronden van de leermeestercursus, ontvangt de deelnemer een leermeestercertificaat en een leermeesterpas. Deze zijn twee jaar geldig. Door het volgen van een nascholingscursus kan deze periode verlengd worden. De inhoud voor de nascholingscursus wordt op dit moment nog uitgewerkt. De nieuwe manier van examineren en duurzame inzetbaarheid zijn thema’s die in ieder geval worden behandeld. 

Meer informatie

Heeft u vragen over de leermeestercursus of wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met de afdeling subsidieadministratie via 0341 499 252 of stuur een e-mail naar subsidies@volandis.nl.

contact