Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

EVC

Via de EVC-centra Bouw & Infra (zelfstandig onderdeel van Volandis) kun je als werknemer een ervaringscertificaat halen. Op basis van een ervaringscertificaat (EVC) geeft een regionaal opleidingencentrum (roc) vrijstellingen voor een opleiding of reikt het diploma uit.

Reden voor deelname aan een EVC-traject kan zijn dat je erkenning wilt voor je werkzaamheden. Of omdat je met een officieel certificaat of diploma op zak een stap wilt zetten in je loopbaan. Ook je werkgever heeft er baat bij als hij kan aantonen dat zijn bedrijf over echte vakmensen beschikt. Tijdens een EVC-traject word je begeleid door EVC-adviseurs.

Deelname aan een EVC-traject is altijd vrijwillig en vaak kosteloos*. Wel vereist het medewerking van de werkgever. 

*Het EVC-traject is kosteloos voor werknemers indien de werkgever:

 • Werkt volgens de cao voor de Bouwnijverheid;
 • Premie afdraagt aan het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds).

Het doorlopen van een EVC-traject duurt zo'n vier tot zes maanden. Aan het einde van het traject ontvang je in elk geval een ervaringscertificaat. Meestal kan dat worden omgezet in een vakdiploma. De EVC-adviseur begeleidt iedere deelnemer vanaf het begin tot het einde van het traject. In die periode doorloop je de volgende stappen.

Stap 1: Aanmelding

 • Inschrijving en checken of het EVC-traject kosteloos is.
 • Ontvangen van aanmeldingsformulier

Stap 2: Intake

 • Toesturen van Tab A 
 • Kopie van diploma’s en certificaten

Stap 3: Training 

 • Volgen van de training EVC
  (Hoe moet ik bewijzen verzamelen en uitwerken?)
 • Aanleveren van verklaringen van je werkgevers en derden

Stap 4: Definitieve vaststelling niveau en afspraak over vorm

 • Invullen van Persoonlijke EVC Plan (PeP)
 • Advies over het niveau
 • Bespreken en ondertekenen van PeP

Stap 5: Uitvoering van het EVC-traject

 • Afhankelijk van je PeP

(Uitwerken bewijzen en toesturen naar de EVC-adviseur)

Stap 6: Afronding van het EVC-traject
Ervaringscertificaat

 • Proeve van bekwaamheid
 • Toetsen
 • Gericht interview (eindgesprek)

Minimum leeftijd en ervaring
Om een EVC-traject goed te kunnen doorlopen, moet je als werknemer al enige werkervaring hebben. Dat komt neer op minimaal vijf jaar werkervaring in het beroep waarvoor je het traject wilt doorlopen. Ben je jonger dan 23, dan raadt de EVC-adviseur aan de beroepsopleiding te volgen. Dat kan via de beroepsbegeleidende leerweg. Je gaat dan een dag per week naar school en werkt vier dagen bij je huidige werkgever. Heb je al wel ervaring, dan krijg je vaak vrijstellingen in de opleiding.

Kosten
Het volgen van een EVC-traject is kosteloos tot de duur van de cao Bouw & Infra, dus in ieder geval tot 31 januari 2017.

Aanmelden
Je kunt je de komende twee jaar nog inschrijven voor een EVC-traject. Neem voor meer informatie of bij vragen contact op met Volandis of stuur een e-mail naar info@evc-centra.nl.

De ervaring van Ronald van der Staal met EVC
EVC-kandidaat Ronald is na zijn VMBO-opleiding gelijk aan de slag gegaan als straatmaker. Inmiddels heeft hij 16 jaar praktijkervaring, maar Ronald heeft nooit een opleiding gevolgd. In 2014 ging hij bij Bolkesteijn Infrastructuur BV aan de slag. Deze werkgever vroeg of hij bereid was een EVC-traject te volgen. Dit was voor de werkgever belangrijk, omdat hij hierdoor branchegecertificeerd zou kunnen worden. Ronald startte het EVC-traject en rondde het traject af met het MBO-diploma straatmaker. Ronald: "Ik moest er best wat voor doen, maar door het traject heb ik wel ingezien dat ik mij verder wil ontwikkelen in mijn vakgebied. Inmiddels heb ik de cursus bedrijfshulpverlener met succes afgerond en ga ik de leermeestercursus volgen. Ook start ik binnenkort met de opleiding uitvoerder. Mijn wens is over een aantal jaren als uitvoerder werkzaam te zijn, zodat ik fysiek minder belast wordt."

Ronald is een mooi voorbeeld van iemand die bezig is met zijn eigen ontwikkeling en ambities en nadenkt over zijn eigen duurzame inzetbaarheid. 

De ervaring van Henk Melissant met EVC
Henk Melissant behaalde in 2011 het diploma Allround Betonstaalvlechter en in november 2013 zijn uitvoerdersdiploma. Hij werkte destijds bij Betonbouw Nederland. Twee weken na de diploma-uitreiking in Harderwijk volgde een faillissement. Henk bleef werkzaam voor Betonbouw Nederland, maar dan via een uitzendbureau. Henk: “Lang leve de vele BV’s! Maar mijn diploma kon ik voorlopig niet ten gelde maken. Na zo anderhalf jaar doorgemodderd te hebben, kwam ik in oktober 2015 weer in vaste dienst bij BBN. Maar het mooie is; sinds half januari 2016 ben ik werkzaam in het onderwijs op een Mbo-school voor Procestechniek en Onderhoud. Ik ben leraar geworden.” Henk volgde een cursus voor instructeur en rondde deze eind juni af. Over een jaar wil hij doorgaan voor zijn docentendiploma. “De deelname aan het EVC-traject heeft eraan bijgedragen dat ik ben aangesteld als leraar. Dit vond mijn huidige werkgever erg interessant en getuigen van doorzettingsvermogen. Heb je dus de kans een EVC-traject te volgen, dan moet je dat zeker doen!”

Neem voor meer informatie of bij vragen contact op met de EVC-adviseurs door een e-mail te sturen naar info@evc-centra.nl of door te bellen met de adviseurs van Volandis.

Bekijk de folder: 'Een EVC-traject. Iets voor jou?'

Of bekijk de vraag 'Hoe haal ik een ervaringscertificaat?'

Een werknemer wil een ervaringscertificaat halen. Hoe gaat dit in zijn werk? Je leest het hier.

contact