user
mijnVolandis voor werkgevers

Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

FAQ: veelgestelde vragen mijnVolandis voor werkgevers

Het portaal mijnVolandis voor werkgevers gaat op 16 oktober live. In dit portaal krijgen werkgevers inzicht in het gegeneerde bedrijfsrapport Duurzame Inzetbaarheid. Heb je vragen over het portaal en/of de inlogprocedure? Bekijk de veelgestelde vragen hieronder.

Inlogprocedure

Ben je als werkgever bij APG geregistreerd, dan ontvang je automatisch inloggegevens van Volandis.
Heb je een bedrijf met meer dan 50 werknemers? Volandis neemt dan telefonisch contact met je op. Na vaststelling van de beheerder, ontvangt hij/zij van het portaal de inloggegevens.

Je kunt van tevoren al aangeven wie van de organisatie de beheerder van het portaal wordt. Vul hiervoor dit formulier in. De desbetreffende beheerder ontvangt vervolgens de inloggegevens.

Werkgevers met 1-49 werknemers ontvangen automatisch ter attentie van de contactpersoon die bij de KvK ingeschreven staat, de inloggegevens per post. Werkgevers met 50 of meer werknemers worden telefonisch door Volandis benaderd. Na vaststelling van de beheerder, ontvangt hij/zij van het portaal de inloggegevens. Je kunt van tevoren al aangeven wie van de organisatie de beheerder van het portaal wordt. Vul hiervoor dit formulier in. De desbetreffende beheerder ontvangt vervolgens de inloggegevens.

Neem contact op met de Vraagbaak van Volandis:

Of chat met een van onze adviseurs (chatblok rechtsonder op onze website). Wij helpen je graag verder. 

 

De inlogprocedure verloopt in twee stappen:

 1. Je ontvangt inloggegevens. Vul deze in in het  inlogscherm.
 2. Je ontvangt via e-mail de vraag het inloggen te bevestigen. Log je voor de eerste keer in, dan wordt gevraagd je wachtwoord te wijzigen.

Als beheerder ben je de eerste die voor het bedrijf in kan loggen in het werkgeversportaal. Je beheert de toegang tot het portaal voor jouw bedrijf.

Als beheerder kun je:

 • andere werknemers van je bedrijf toestemming geven op het werkgeversportaal in te loggen;
 • externe personen of organisaties toestemming geven in te loggen op het portaal;
 • werknemers / personen toestemming ontnemen, verwijderen en je eigen rol als beheerder overdragen;
 • andere vestigingen toevoegen en verwijderen en wachtwoorden aanpassen.

Heeft je organisatie meerdere vestigingen met cao werknemers, dan kun je daarvan beheerder worden. Je kunt ook apart een beheerder per vestiging aanwijzen. De vestigingsbeheerders hebben dezelfde mogelijkheden als de eerste beheerder.

Als beheerder heb je de mogelijkheid vanuit het portaal, via ‘mijn account’, andere werknemers toestemming te geven tot gebruik van het portaal of van instrumenten die in het portaal aanwezig zijn. Benoem het e-mailadres, de naam, achternaam en de rol die de werknemer moet krijgen en verstuur deze gegevens via het portaal naar Volandis. De werknemer krijgt een e-mail met inloggegevens. Deze inlogprocedure moet via e-mail bevestigd worden.

Je kunt dit aanvragen bij de beheerder van het werkgeversportaal. Ook kun je zelf een e-mail sturen naar Volandis met de vraag in te loggen. Volandis verstuurt dan een e-mail naar de beheerder met de vraag of jij als werknemer toestemming ontvangt of niet. Bij het verlenen van toestemming gaat de normale inlogprocedure lopen. Bij afwijzing ontvang je een notificatie via e-mail.

Alle bedrijven die een APG inschrijfnummer hebben en werknemers die vallen onder de Bouw en Infra cao, staan in het portaal.

Je bedrijf wordt ingedeeld aan de hand van de SBI codes van de Kamer van Koophandel (KvK). Via deze codes wordt je ingedeeld in één van de sectoren B&U, GWW of GA.

Om je bedrijf onder de juiste sector te laten vallen, volgens de SBI codes van de Kamer van Koophandel (KvK), moet je de gegevens aanpassen bij de KvK.

Ja. Deze gegevens komen te vervallen. Via de beheerder kun je nieuwe inloggegevens aanvragen.

Indien je het wachtwoord vergeten bent, vraag je een nieuw wachtwoord aan via de knop ‘wachtwoord vergeten’ in het inlogscherm. Neem contact op met de Vraagbaak en vraag naar een adviseur van DIA bedrijven: 0341 499 299.

Neem contact op met Volandis via de Vraagbaak en vraag naar een adviseur van DIA bedrijven: 0341 499 299.

De inloggegevens worden gefaseerd verstuurd. We verwachten dat iedere werkgever die onder de cao Bouw & Infra valt en 1 of meer werknemers heeft, in de maand december 2017 de inloggegevens ontvangt.

Op termijn worden de RI&E en V&G-planner geïntegreerd in mijnVolandis. Tot die tijd kun je via de huidige werkwijze inloggen in beide tools (https://www.mijnarbouw.nl/dashboard).

Algemene vragen

In het werkgeversportaal vind het bedrijfsrapport Duurzame Inzetbaarheid met gegevens van werknemers die vallen onder de cao Bouw & Infra. We onderscheiden drie niveaus:

 1. Bedrijfstakniveau;
 2. Brancheniveau (volgens de SBI codes, is nog niet actief) en;
 3. Bedrijfsniveau. Op bedrijfsniveau zie je - in verband met de privacy - alleen gegevens van je werknemers als er meer dan 15 deelnemers aan de PAGO/DIA zijn. In dit rapport kun je splitsen op CAO-, UTA-niveau en leeftijdscategorie. De data wordt periodiek ververst. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld.

In het portaal kun je bestaande instrumenten gebruiken, zoals de RI&E en de V&G-planner. Beiden zijn actief, maar voorlopig via een dubbele inlogprocedure benaderbaar. Hier wordt aan gewerkt.

 • Integratie RI&E in mijnVolandis, waardoor je niet nog een keer hoeft in te loggen.
 • Integratie V&G-planner in mijnVolandis, waardoor je niet nog een keer hoeft in te loggen.
 • Een scan- en enquête-omgeving (nog niet actief) waarmee kleinere bedrijven hun eigen resultaten op duurzame inzetbaarheid kunnen vormgeven.
 • Stappenplannen (nog niet actief, maar je ziet een tussenoplossing) om duurzame inzetbaarheid op de 20 thema’s van Volandis te versterken of op te pakken.
 • Een providerboog (nog niet actief) waar je, voor ondersteuning bij het oplossen van de duurzame inzetbaarheidsthema’s, uit kunt kiezen.
 • Andere (bekende) instrumenten om veilig te werken, zoals PISA en stoffenmanager, worden op termijn ook in dit portaal ondergebracht.
 • In de toekomst komt er ook een export-functie van het rapport, zodat je het rapport gemakkelijk binnen de organisatie kunt delen.

Ja. Ieder jaar in de maand maart krijg je hiervan een notificatie per e-mail.

Iedere werkgever ontvangt in de maand maart van elk jaar een nieuwe rapportage. Deze rapportage is samengesteld met data van de afgelopen vier jaar. Indien er per jaar meer dan 15 werknemers aan de PAGO/DIA hebben deelgenomen, kunnen op enig moment bedrijven per kwartaal een rapportage samenstellen.

Bedrijfsrapport

De benchmark is in dit geval een prestatiegemiddelde van alle bedrijven in de bedrijfstak, sector of branche.

De drie cirkels zijn de drie pijlers waarop Volandis haar advisering heeft gebaseerd: Werk veilig. Houd plezier en Kijk vooruit.

De grijze vlakken in de cirkels zijn thema's die nog niet in de PAGO-vragenlijst verwerkt zijn. In de toekomst worden deze grijze vlakken van data voorzien. Hiervoor moet eerst de vragenlijst van het PAGO worden aangepast.

De aanbevelingen worden digitaal gegenereerd door prioriteitsregels. Eerst wordt gekeken welke thema’s het meest ongunstig scoren in vergelijking met de benchmark. Indien meerdere thema’s gelijk scoren, dan wordt de volgorde van de thema’s in de pijlers meegenomen. Werk veilig heeft de hoogste prioriteit, daarna Houd plezier en tot slot Kijk vooruit.

De percentages worden bepaald aan de hand van de resultaten die werknemers hebben gescoord op de vragen uit het PAGO. Dit is het percentage medewerkers dat gunstig scoort op het thema of subthema.

Onder ieder thema zijn stappenplannen gemaakt. De eerste stap van een stappenplan laat je kennismaken met informatie over het thema. Op dit moment heb je in het portaal te maken met een tussenoplossing voor de stappenplannen. Volandis werkt eraan deze stappenplannen zo snel mogelijk te publiceren.

Idealiter is het werkvermogen 100%. Het verschil tussen het percentage werkvermogen en 100% geeft aan hoeveel van je werknemers dreigen uit te vallen.

Ieder bedrijf met een eigen leden-/aansluitnummer van APG met medewerkers die vallen onder de Bouw en Infra cao, ontvangt een bedrijfsrapport en heeft een eigen beheerder. Deze beheerder kan beheerder zijn van meerdere APG-nummers.

In het bedrijfsrapport zijn data opgenomen uit de DIA inclusief het PAGO van de afgelopen vier jaren. In verband met de privacywetgeving bestaat het rapport uit data van minimaal 15 deelnemers per jaar per werkgever met een eigen APG leden-/aansluitnummer.

Het rapport is samengesteld uit data van de afgelopen vier jaren. Het getoonde cijfer is echter het percentage werknemers dat ten tijde van het invullen van de PAGO-vragenlijst heeft aangegeven in de afgelopen 12 maanden niet te hebben verzuimd. Dit is dus niet uw ziekteverzuimpercentage dat voor veel bedrijven rond de 3% ligt.

contact