user
mijnVolandis voor werkgevers

Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Overgangsregeling individueel budget

Overgangsregeling individueel budget periode 1 april 2017 tot en met
31 december 2017

Per 1 april 2017 is de overgangsregeling individueel budget aangepast. Het budget wordt beschikbaar gesteld door cao-partijen in de bouw en infra. Werknemers in deze sector kunnen deze regeling eenmalig inzetten voor opleidingskosten die voortvloeien uit het adviesgesprek, dat onderdeel uitmaakt van de Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA). Het bedrag is een aanvulling op het bestaande individueel budget. De overgangsregeling maakt het mogelijk dat jij écht in actie kunt komen op jouw eigen duurzame inzetbaarheid. Deze regeling geldt tot en met 31 december 2017. Op dit moment is nog niet duidelijk of de regeling in 2018 wordt voortgezet.

Om voor de overgangsregeling individueel budget in aanmerking te komen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

1. Je hebt in de periode van 1 april 2017 tot en met 31 december 2017 deelgenomen aan een Duurzame Inzetbaarheid Analyse (DIA).

2. De opleiding:

a. sluit aan bij het DIA-actieplan;
b. is of wordt gevolgd in het kader van jouw duurzame inzetbaarheid;
c. is of wordt gevolgd met het oog op het verwerven van (meer) inkomen;
d. is niet noodzakelijk voor de uitoefening van jouw huidige functie:
e. start binnen twaalf maanden na deelname aan de DIA.

3. Je hebt de factuur voor de opleidingskosten zelf betaald.

4. Op het moment dat de vergoeding betaalbaar wordt gesteld, moet je werkzaam zijn bij een werkgever die valt onder de bouw-cao.

Indien je aan alle voorwaarden en verplichtingen uit het reglement voldoet, heb je recht op een vergoeding van 50% van de opleidingskosten die voortvloeien uit de DIA, tot een maximum van € 1.250,00. Je bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van deze vergoeding en het aanleveren van de bewijslast die aantoont dat je hier recht op hebt.

Wil je zeker weten of de opleiding die je wilt volgen onder de overgangsregeling valt? Vul dan het formulier in. Een DIA-adviseur beoordeelt je aanvraag. Na akkoord kun je de kosten declareren. Direct declareren is via dit formulier ook mogelijk. Blijkt dan dat je niet aan de voorwaarden voldoet, dan ontvang je een afwijzing. Bij akkoord ontvang je het gedeclareerde bedrag op je rekening. 

Mail de ingevulde en ondertekende formulieren naar subsidies@volandis.nl. Of stuur ze naar het kantoor van Volandis, t.a.v. Afdeling Subsidieadministratie, Postbus 85, 3840 AB Harderwijk. Stuur de volgende documenten mee: 

  • een kopie van je identiteitsbewijs;
  • een kopie van de factuur van de opleiding;
  • een kopie van een bewijs van betaling van de factuur (bijv. een bankafschrift).

Het volledig ingevulde, ondertekende en van alle bijlagen voorziene formulier moet binnen twaalf maanden na factuurdatum door Volandis zijn ontvangen. Indien aan alle voorwaarden is voldaan, betalen we de vergoeding. Hiervan ontvang je een specificatie. Je werkgever ontvangt een kopie van deze specificatie met het verzoek de vergoeding in de WKR-administratie te verwerken.

Bekijk het gehele aanvraagproces

Neem voor meer informatie over de overgangsregeling of het invullen van het formulier, contact op met een DIA-adviseur van Volandis via 0341 499 299 of door een e-mail te sturen naar diawerknemer@volandis.nl.

contact