Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Volandis Deskundigendag 2018

Op 29 november 2018 wordt de eerste Volandis Deskundigendag georganiseerd. Voor arbeidshygiënisten, arbeid- en organisatiedeskundigen, bedrijfsartsen, ergonomen, veiligheidskundigen, HR-, preventie- en beleidsmedewerkers en professionals werkzaam in of voor de bouwnijverheid. Een dag waarbij je inspiratie en kennis opdoet. Hét thema van deze dag is: Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit. Meld je hier aan voor de Deskundigendag.

Het dagprogramma: 

09.00 - 09:30       Ontvangst en inschrijving
09.30 - 10.20       Opening - dr. ir. Tjeerd Willem Hobma, algemeen directeur Volandis
10:20 - 10:30       Praktijkonderzoek in de bouw - pitches door diverse wetenschappers   
10.30 - 10.45       Pauze
10.45 - 11.45       Gedrag leren begrijpen door Brain Based Safety - Juni Daalmans, veiligheidspsycholoog
11.45 - 12.45       Keuzesessie ronde 1 - Volandis professionals
12.45 - 13.45       Lunch
13.45 - 14.45       Keuzesessie ronde 2 - Externe professionals
14.45 - 15.00       Pauze
15:00 - 15.15       Introductie A-Blad Dieselmotoremissie - Tjeerd Willem Hobma
15.15 - 16.00       Werk als topsporter in de bouw - drs. Nico Rienks, bewegingswetenschapper
16.00 - 16.30       Bedrijfstakverslag en forumdiscussie - Actuele ontwikkelingen duurzame inzetbaarheid
16.30 - 16:45       Afsluiting met 'take home messages' - Tjeerd Willem Hobma
16.45 - 17.45       Hapje en drankje

Gedrag leren begrijpen door Brain Based Safety
Het bijzondere van de mens is dat hij tijdens het werk soms bereid is om risico’s te nemen die hemzelf ernstig kunnen verwonden of zelfs doden, terwijl het resultaat van dat gedrag vaak niet meer dan een minimale winst voor de baas is. Dit lijkt dom maar toch is er een “logische” verklaring. Het begrijpen van die logica vormt de start van het veranderen van gedrag. Juni Daalmans, veiligheidspsycholoog, neemt ons in deze keynote mee naar de wereld van onbewuste drijfveren die veel van ons (on)veilig gedrag verklaren.

Presentatie A-blad Dieselmotoremissie
Tjeerd Willem Hobma, algemeen directeur Volandis, presenteert het nieuwe A-blad DME (dieselmotoremissie). Welke aanpak en maatregelen zijn nodig om blootstelling tegen te gaan? Wat is passend binnen de bouw? Johan Timmerman, arbeidsepidemioloog, geeft toelichting bij enkele onderdelen van het A-blad

Werk als topsporter in de bouw   
Nico Rienks, bewegingswetenschapper, was langdurig een zeer succesvol topsporter in het roeien, met als hoogtepunten 1988 olympisch kampioen in de dubbeltwee en 1996 nogmaals in de Holland Acht. Geëerd met de Fanny Blankers-Koen trofee. Hij combineerde jarenlang de topsport eerst met zijn studie bewegingswetenschappen in Amsterdam en vanaf 1992 met zijn eigen arbodienst. Zijn kennis en ervaring uit de sport en als directeur van Rienks Arbodienst met bijzondere interesse voor gezondheidsbevordering  levert belangrijke lessen op voor de bouwvakker.

1.1 De eerste ervaringen met de DIA 
De Duurzame Inzetbaarheidsanalyse, kortweg de DIA, is in 2017 voor alle werknemers in de Bouw & Infra ingevoerd. Inmiddels zijn er ruim 11.000 uitgevoerd. Jan van Eldik en Marjolein Roelofs, adiviseurs duurzame inzetbaarheid, presenteren het doel van de DIA, de manier van werken en de bereikte resultaten. Welke vervolgacties nemen werknemers en hoe waarderen zij de DIA? En waarom doet een deel van de werknemers niet mee? Leer van de werknemersenquête van Volandis en pas het toe in je eigen praktijk.

1.2 Sturen op duurzame inzetbaarheid met mijnVolandis.nl 
Via ‘mijnVolandis’ krijgen bedrijven inzicht in de groepsresultaten van de PAGO’s van hun werknemers. Hoe scoort het bedrijf ten opzichte van de branche? Hoe kun je die resultaten gebruiken in je beleid of advies? Marco Maasse en Albert Kloosterboer, adviseurs duurzame inzetbaarheid bedrijven, laten je in deze keuzesessie de mogelijkheden ervaren aan de hand van praktijkvoorbeelden. Wil je jouw bedrijfsresultaten in de keuzesessie tonen? Neem daarvoor je inlogcode mee.

1.3 Gevaarlijke stoffen in de bouw 
Er is momenteel veel aandacht vanuit het ministerie van SZW voor veilig werken met gevaarlijke stoffen. Op welke manier kan de sector de wet- en regelgeving naar de praktijk van de werkvloer vertalen? Wat hebben we nodig om veilig(er) te werken met gevaarlijke stoffen? Hierover neemt Johan Timmerman, arbeidsepidemioloog, je in deze keuzesessie mee.

1.4 Vroege signalering van werkstress
Hoe staat het met je eigen werkstress? Tijdens deze keuzesessie laten Fred Boots, bedrijfsarts, en Gertjan Barnhoorn, specialist kwaliteit en monitoring, je kennismaken met de nieuwe PAGO+ Vragenlijst van Volandis en de vernieuwde diagnostische regel van SKB. De arbeidsmarkt in de Bouw & Infra staat onder hoogspanning. Leidt dit tot meer werkstress en overspannenheid? Welke hulp voor de werknemer is opgenomen in het cao-pakket Preventiezorg? Hoe spreek je de collectieve zorgverzekeraar aan voor zorg die bij je werknemers past?

1.5 Arbeidsmarkt van de toekomst 
De maatschappij verandert in hoog tempo door technologische ontwikkelingen. Automatisering, robotisering en de energietransitie raken de bouw als geen andere sector. Anna de Boer, specialist marktonderzoek, gaat met je in gesprek over de arbeidsmarkt van de toekomst. Welke werkzaamheden veranderen? Wat zijn de nieuwe eisen van de toekomst? Zijn wij hier klaar voor?

2.1 Brain Based Safety voor de veiligheidskundige 
Deze interactieve sessie is een vervolg op de plenaire sessie van Juni Daalmans, veiligheidspsycholoog, en gaat over het beïnvloeden van veilig gedrag van de werknemer. Onderzoek wijst uit dat het gedrag van de eerstelijns leidinggevende een belangrijke beïnvloeder is. Wat moet een leidinggevende hiervoor doen en laten? Gedurende deze sessie worden 7 competenties behandeld die de leidinggevende kunnen helpen in het uitvoeren van zijn taak. De veiligheidskundige kan de leidinggevende hierin ondersteunen. Deze competenties kunnen ook vertaald worden naar het doen en laten van de veiligheidskundige.

2.2 Kankerverwekkende stoffen in de bouw, wat moet je ermee?
Kwartsstof, dieselrook, PAK’s, chroom-6, houtstof… Kankerverwekkende stoffen zijn op veel plekken in de bouwsector aanwezig, soms op de voorpagina’s van het nieuws. Inspectie SZW heeft kankerverwekkende stoffen als speerpunt met het actieprogramma ‘road to zero’. Op weg dus naar nul blootstelling. Tamara Onos, arbeidshygiënist, laat je in deze workshop nadenken hoe je daar mee om moet gaan.

2.3 Met huid en haar… en de omgang met persoonlijke beschermingsmiddelen
De juiste beschermingsmiddelen kiezen is een uitdaging. Gebruik je ze niet goed, dan is de bescherming aanzienlijk minder en kan er zelfs sprake zijn van schijnveiligheid. Tijdens deze keuzesessie laat Jan Snijder, arbeidshygiënist, je kennismaken met een aantal praktische problemen en uitdagingen bij het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen in de bouw.

2.4 Een leven lang leren
De bouwsector blijft fors in verandering. Je wordt een dagje ouder, je werkvermogen daalt. Aanpassingen zijn regelmatig nodig, dat vraagt continu leren en ontwikkelen. Het liefst voorbereid zijn op toekomstige ontwikkelingen. Erik Meijering, directeursbestuurder Concreetonderwijsproducten, vertelt in dit mini-college hoe het staat met de leercultuur in de bouw.

2.5 Vroege signalering en preventie van beroepsziekten
Deze keuzesessie is specifiek bedoeld als startbijeenkomst voor bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten werkzaam in de bouw- en installatiebranche. Bas Sorgdrager, bedrijfsarts Nederlands Centrum Beroepsziekten,  laat je kennismaken met het kwaliteitsproject van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Hij presenteert het te ontwikkelen protocol voor de vroege signalering en preventie van long- en huidaandoeningen als gevolg van het werken met schadelijke stoffen. Bedrijfsartsen gaan in dit project samen met de arbeidshygiënist gezondheidsklachten onderzoeken op de relatie met schadelijke stoffen.


Ik meld mij aan voor de Deskundigendag.

contact