Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Epoxy's

Epoxy's zijn kunstharsen. Meestal worden epoxy's geleverd als tweecomponenten product, namelijk een hars (A) en een harder (B). Soms is er een derde component, meestal een vulstof (bijvoorbeeld zand of grind). Om epoxy's te kunnen verwerken, bevatten ze een oplosmiddel. Soms is dat water, soms een organisch oplosmiddel. Er zijn oplosmiddelen die niet verdwijnen door verdamping, maar in het eindproduct worden opgenomen. Zo komen ze niet in het milieu terecht. Dergelijke oplosmiddelen worden reactieve verdunners genoemd.

Epoxy’s worden toegepast in:

 • lijmen (constructielijm, tegellijm)
 • voegmiddel
 • coatings
 • primers
 • vloerafwerking (gietvloer, troffelvloer, grindvloer)
 • reparatiemiddelen (beton, hout)
 • rioolreparatie

Wat zijn de gevaren van blootstelling aan epoxy’s en welke maatregelen kun je nemen om gezondheidsschade te voorkomen?

Blootstelling aan epoxy's kan via de huid en door inademing. Het contact met epoxy's kan plaatsvinden bij:

 • Transport van de grondstoffen.
 • Opslag van de grondstoffen.
 • Voorbereidingen (o.a. mengen).
 • Uitvoering van de werkzaamheden.
 • Schoonmaak en reparaties van gereedschap en apparatuur.
 • Opslag en afvoer van het afval.

De grootste problemen ontstaan als epoxyproducten op de huid terechtkomen. In eerste instantie leidt aanraking van de huid met epoxyharsen, verharders en/of reactieve verdunner tot roodheid, jeuk en pijn. Langer durend contact kan leiden tot irritatie-eczeem. De huid is dan beschadigd. Ongeveer 1 op de 5 mensen die met epoxy werken ontwikkelt daarnaast een allergie. Ook een allergie uit zich in eczeem, meestal het eerst op de handen en de onderarmen. Soms ontstaat ook roodheid en zwelling in het gezicht. Allergische reacties treden na elke volgend contact met epoxyhars en -harder in steeds sterkere mate op. De enige oplossing is absoluut geen contact meer met deze stoffen te hebben. 

Door het inademen van dampen van epoxygebonden reparatiemiddelen kunnen de slijmvliezen van ogen en luchtwegen geprikkeld raken en kan een allergie van de luchtwegen ontstaan, maar dit komt veel minder vaak voor dan een huidallergie.

Werkgever en werknemer kunnen samen de volgende maatregelen nemen:

 • Kies voor producten die geen epoxy bevatten. Laat reparaties en onderhoud zoveel mogelijk uitvoeren met cementgebonden betonreparatiemiddelen (CC- of PCC-mortels). Hier zijn geen agressieve kunststoffen aan toegevoegd en vaak is met deze middelen zelfs een betere kwaliteit te bereiken.
 • Gebruik een injectiesysteem waarbij het mengen van hars en harder in een gesloten circuit plaatsvindt.
 • Let er op dat bij handmatig verwerken het mechanisch mengen met een laag toerental gebeurt.
 • Sla chemische betonreparatiemiddelen in een ruimte apart van de werkplek op in lekbakken van voldoende inhoud. Sla hier ook de containers met epoxy-afval op.
 • Markeer afvalcontainers met dezelfde symbolen en waarschuwingszinnen als die op de verpakking van de producten staan.
 • Zorg ervoor dat na het werk de werkplek zorgvuldig is opgeruimd, zodat niemand zonder het te weten in aanraking kan komen met (onuitgeharde) epoxyproducten.Zorg voor een mengruimte dicht bij de plaats waar de betonreparatiemiddelen worden verwerkt.
 • Zorg voor een goed geventileerde mengruimte voorzien van bronafzuiging boven de mengvaten, een gladde vloer en werkbank en een pedaalemmer met verwisselbare zak.
 • Zorg voor een goede was- en kleedgelegenheid dichtbij de mengruimte en de werkplek. De ruimte is bij voorkeur ingedeeld in een vuile ruimte, een wasruimte en een schone ruimte. Houd met epoxy's vervuilde kleding apart van privé-kleding.
 • Als grote hoeveelheden met een menger op een boortol moeten worden gemengd, sluit het mengvat dan af met plexiglas en gooi dit na gebruik weg.
 • Vul het mengvat nooit verder dan tot 20 cm onder de rand.
 • Gebruik hulpmiddelen (borstel, troffel, schuurbord, spaan) op een steel. Beplak de handvatten met tape. Na het werk kan het vuil met de tape eenvoudig worden verwijderd.
 • Zorg voor gesloten apparatuur voor het injecteren.
 • Maak gereedschap direct na gebruik schoon.
 • Eet, drink of rook NOOIT tijdens het werk.
 • Gebruik ademhalingsbescherming (luchtkap met koolfilter) bij het mengen en gebruiken van epoxyproducten.
 • Gebruik een gelaatsscherm wanneer je boven je hoofd werkzaamheden met epoxyproducten moet uitvoeren.
 • Gebruik werkkleding en handschoenen van nitrilrubber, neopreen of een combinatie van meerdere kunststoffen. Handschoenen moeten een goede pasvorm en een lange schacht hebben en in diverse maten voorhanden zijn.

Let op: epoxyhars kan door vinyl en natuurrubber heen dringen. Bovendien kan je voor natuurrubber allergisch worden. Deze materialen zijn dus NIET geschikt. Ook katoenen handschoenen en kleding zijn NIET geschikt. De hars kan gemakkelijk door het katoen dringen. Vuile handschoenen of kledingstukken blijven zo voortdurend op de huid inwerken.

 • Draag alleen kleding met katoenen binnenkleding of draag katoenen kleding en handschoenen onder de beschermende kleding, zweet wordt hierdoor opgenomen.
 • Draag alleen handschoenen die van binnen droog en schoon zijn. Trek ze over schone handen aan, anders wordt het middel erger dan de kwaal.
 • Draag handschoenen niet langer dan de tijd die door de leverancier wordt aangegeven, dit zal meestal niet langer dan vier uur zijn.
 • Draag beschermende kleding niet langer dan één dag.
 • Vervang door hars of harder verontreinigde kleding, zo nodig vaker dan één keer per dag door schone kleding.
 • Was handen alleen als ze in contact zijn gekomen met chemische betonreparatiemiddelen, was ze dan zo snel mogelijk en met een milde zeep.
 • Ga met huidklachten direct naar de (bedrijfs)arts.
contact