Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Advies Hellende daken (riet)

Download het Advies Hellende daken (riet)

Werken op hellende daken kan belastend zijn en valgevaar is continu aanwezig. Bovendien zijn er specifieke risico's voor rietdekkers in vergelijking tot pannen- en leidekkers. De werkzaamheden en de specifieke risico’s worden in dit advies beschreven. Het werk van de rietdekker betreft voor 40% renovatie en restauratie van oude dakbedekkingsmaterialen. Aangegeven wordt welke maatregelen kunnen worden genomen om de risico's zoveel mogelijk te beperken, waardoor het werken op rieten daken gezonder en veiliger wordt.

Delen via:

contact