Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Cao-artikel 7.5 onwerkbaar weer

In de cao Bouw en Infra gaat het in artikel 7.5 over onwerkbaar weer.

7.5 Onwerkbaar weer

7.5.1 Cao Onwerkbaar weer Bouw & Infra

  • Er is een cao Onwerkbaar weer Bouw & Infra. De cao Onwerkbaar weer Bouw & Infra is een verlengstuk van de cao Bouw & Infra.
  • In de cao Onwerkbaar weer Bouw & Infra staat: welke regels bij onwerkbaar weer gelden & wanneer de werkgever bij onwerkbaar weer voor de werknemer een WW-uitkering kan aanvragen.

contact