Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Dieselmotoremissies

Dieselmotoren worden veel gebruikt in de bouw vanwege hun grote vermogen, de duurzaamheid, de bedrijfszekerheid en het hoge rendement. Bij verbranding van diesel in dieselmotoren ontstaat een mengsel van stoffen. Deze dieselmotoremissies (DME) bestaan uit:

 • Vaste deeltjes (roet)
 • Gassen

De kankerverwekkende stoffen, de zogenaamde Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAKs) in uitlaatgassen zitten in de vaste deeltjes (roet). Het roet en dus de PAKs ontstaan door onvolledige verbranding van de brandstof en motorolie. DME staan op de lijst van kankerverwekkende stoffen.

Wat zijn de gevaren van blootstelling aan DME en welke maatregelen kun je nemen om gezondheidsschade te voorkomen?

Je wordt blootgesteld aan DME als je in de buurt van draaiende dieselmotoren moet werken. In de wegenbouw komt dit veel vaker voor dan in de burgerlijke- en utiliteitsbouw. In besloten ruimten zijn DME helemaal een probleem, omdat ze niet of moeilijk kunnen worden afgevoerd. Veel gebruikte toepassingen in de bouw zijn:

 • Hei-installaties
 • Torenkranen en ander hijsmaterieel
 • Grondverzetmachines
 • Compressoren en aggregaten
 • Bobcats
 • Shovels
 • Heftrucks
 • Vrachtwagens
 • Wegenbouwmaterieel

DME kan verschillende effecten hebben op de gezondheid, waaronder oogirritatie, hart- en vaataandoeningen, luchtwegklachten, ontstekingsreacties en longfunctieveranderingen, mogelijk samenhangend met COPD en astma. Daarnaast is er een verhoogde kans op longkanker en blaaskanker.

Om de uitstoot van DME zoveel mogelijk te verminderen liggen er een aantal belangrijke aandachtspunten voor de werkgever. Op volgorde van belangrijkheid zijn dit de maatregelen:

1. Vervangen van dieselmotor mogelijk?
De ingrijpendste en beste maatregel is het vervangen van dieselmotoren door bijvoorbeeld elektromotoren of LPG-motoren. Materieel op vaste plaatsen kan vaak door elektrisch aangedreven materieel worden vervangen. Als het vermogen niet al te groot hoeft te zijn, kan de dieselmotor vaak worden vervangen door een benzine of LPG-motor.

2. Vermindering van uitstoot mogelijk?

 • Uitlaatgassen kunnen via systemen worden geleid die de schadelijke stoffen (gedeeltelijk) verwijderen (gangbare mogelijkheden zijn: roetfilters, katalysatoren en combifilters).
 • Het goed onderhouden van de motor is erg belangrijk. Als dit niet goed gebeurt, zal de verbranding van de dieselolie onvolledig zijn. De uitlaatgassen bevatten dan teveel schadelijke stoffen.
 • Bronafzuiging bij stationaire bronnen (pompen, aggregaten en compressoren) en door afzuiging in de garage bij onderhoud.
 • In besloten ruimten de concentratie van uitlaatgassen verminderen door afzuiging en/of geforceerde ventilatie met toevoer van verse lucht.

3. Vermindering van uitstoot door technische aanpassingen aan dieselmotoren (door fabrikanten):

 • Recirculatie van uitlaatgassen.
 • Hogedruk inspuiting van de brandstof.
 • Elektronische inspuitregeling.
 • Startstop automaat voor rijdend materieel.

4. Isoleren van de werkplek mogelijk?
Als vervanging van de motor of vermindering van de uitstoot niet mogelijk is, moet je als werkgever de oplossing zoeken in het isoleren van het materieel en de uitlaatgassen op de werkplek, bijvoorbeeld door:

 • Aggregaten zo ver mogelijk van de werkplekken vandaan zetten.
 • Bij materieel dat buiten ingezet wordt, de uitlaatpijp verlengen en naar boven richten.
 • Chauffeurs en machinisten in hun cabine afschermen met een dichte cabine met overdruk en combifilter (stof-/koolfilter).

5. Beperken van de kans op inademen mogelijk

Verminder blootstelling door alleen materieel in te zetten en te gebruiken als het echt nodig is en organiseer het werk zo dat er zo weinig mogelijk dieselmotoren gelijktijdig op de werkplek aanwezig zijn. Zet de motoren uit als ze niet worden gebruikt. Als werkgever ben je verplicht nieuwe technische ontwikkelingen te volgen. Zodra er een technisch betere oplossing is, moet je deze invoeren.

6. Gebruik ademhalingsbescherming
Als alle technische maatregelen onvoldoende zijn, moeten werknemers van ademhalingsbescherming (volgelaatsmasker met P3-filter) worden voorzien.

Wat kun je als werknemer doen?

 • Zorg dat je zoveel mogelijk uit de buurt blijven van dieselmotoren.
 • Aggregaten et cetera uitzetten als je er niet mee werkt.
 • Draag ademhalingsbescherming dragen (volgelaatsmasker met P3-filter) als andere maatregelen niet mogelijk zijn.
 • Spreek met je werkgever over de te nemen beschermingsmaatregelen.

contact