user
mijnVolandis voor werkgevers

Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Hoe voorkom ik blootstelling aan (schadelijk) stof dat vrijkomt bij het werk?

Ongeveer de helft van het bouwplaatspersoneel heeft last van (schadelijk) stof. Op elke bouwplaats is stof aanwezig en bij iedere bouwactiviteit komt wel stof vrij. Bijvoorbeeld bij het boren en frezen in steenachtige materialen, het zagen van blokken (gips, kalkzandsteen, cellenbeton) en machinale houtbewerking en bij gebruik van machines met een dieselmotor. Sommige soorten stof zijn schadelijk voor de gezondheid wanneer niet de juiste of onvoldoende maatregelen worden getroffen. We onderscheiden de volgende stofsoorten:

Samen met je werkgever kun je de kans op schade aan je gezondheid verkleinen door het nemen van een aantal maatregelen.

Stof is een verzamelnaam voor alle soorten deeltjes die gemakkelijk in een luchtstroom worden meegevoerd. Op elke bouwplaats is stof aanwezig en bij iedere bouwactiviteit komt wel stof vrij. Sommige soorten stof, zoals kwartsstof, zijn schadelijk voor de gezondheid wanneer niet de juiste of onvoldoende maatregelen worden getroffen. In de lucht om ons heen zit altijd stof, zichtbaar en onzichtbaar. Stof kan bestaan uit vaste deeltjes. Zijn die deeltjes ontstaan door verbranding, dan noemen we het rook. Vloeistofdeeltjes die in de lucht zweven heten nevel. 'Stof' is een verzamelnaam voor alle soorten deeltjes die gemakkelijk in een luchtstroom worden meegevoerd.

Op elke bouwplaats is stof aanwezig en bij bijna iedere bouwactiviteit komt wel stof vrij. Bijvoorbeeld bij het boren en frezen in steenachtige materialen, het zagen van blokken (gips, kalkzandsteen, cellenbeton) en machinale houtbewerking.

Er zijn twee soorten stof te onderscheiden:

 • hinderlijk stof
 • schadelijk stof

Hinderlijk stof is stof dat geen specifieke gevolgen heeft voor de gezondheid, maar wel de ogen, de huid en de luchtwegen kan irriteren. Voorbeelden hiervan zijn gipsstof, kalkstof en krijtstof. Schadelijk stof is stof waar schadelijke of giftige bestanddelen in zitten. Voorbeelden hiervan zijn houtstof, kwartsstof, glas- en steenwol en dieselmotoremissie. Hierdoor kunnen eczeem en irritaties en ontstekingen van de huid en ogen ontstaan. Ook kunnen luchtwegen en longen geïrriteerd raken en in sommige gevallen blijvend beschadigd raken (stoflongen). Asbest, kwartsstof, stof van hardhout en dieselmotoremissies zijn bovendien kankerverwekkend. 

Het effect van stof op de gezondheid is onder andere afhankelijk van:

 • De schadelijkheid van het stof.
 • De hoeveelheid (concentratie) stof in de lucht.
 • Hoe lang je in het stof moet werken.
 • Hoe zwaar het werk is: bij zwaar werk wordt dieper ingeademd, waardoor meer stof wordt ingeademd.
 • De gevoeligheid van een persoon voor stof.

Samen met je werkgever kun je de kans op klachten verkleinen door het nemen van een aantal maatregelen, zoals:

 • Indien mogelijk een andere werkmethode kiezen (bijvoorbeeld vlakschuurmachines gebruiken in plaats van rotatie- of bandschuurmachines; een dun zaagblad; scherp gereedschap; een zaagblad met veel tanden, dit verspreidt minder stof).
 • Je werkgever vragen het materiaal zo veel mogelijk op maat te laten aanleveren.
 • Gereedschap met goede afzuiging gebruiken en daarnaast zorgen voor voldoende ventilatie.
 • De werkplek regelmatig en goed schoonmaken.
 • Stoffige werkzaamheden zo veel mogelijk gescheiden uitvoeren van stofarme/stofvrije werkzaamheden.
 • Zorgen voor goed onderhoud van het gereedschap.
 • De persoonlijke beschermingsmiddelen dragen die je werkgever uitreikt.

Terug naar Werk veilig

contact