Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Subsidies

Cao-partijen zijn een tijdelijke Overgangsregeling Tegemoetkomingen overeengekomen voor werkgevers van leerlingen die vóór 1 september 2015 reeds een bbl2-opleiding volgden en op of na 1 september 2015 aansluitend met hun bbl3-opleiding starten.

De belangrijkste voorwaarden om voor deze tegemoetkoming in aanmerking te komen vind je in dit reglement.

De financiële tegemoetkoming bestaat uit twee delen:
a)    Startbedrag
b)    Diplomabedrag

De tabellen voor zowel opleidingsbedrijven als individueel opleidende bedrijven die gelden vanaf 1 september 2015 zijn:

     
Dagonderwijs    
Leeftijd Startbedrag Diplomabedrag
17 jaar 3.750 3.750
18 jaar 4.800 4.800
19 jaar 5.550 5.550
20 jaar 5.700 5.700
21 jaar 5.100 5.100
22 jaar 4.650 4.650
23 jaar en ouder 4.650 4.650
     
Avondonderwijs    
23 jaar en ouder 2.325 2.325


Aanmelden leerlingen
Om subsidie voor de leerling te krijgen, moet de werkgever de leerling allereerst aanmelden bij Volandis. Volandis regelt, namens de Bouw- en Infrasector, de uitbetaling van de subsidies. Het aanmelden van de leerling doet de werkgever door het registratieformulier in te vullen. Om het formulier met de juiste benamingen en codes van de opleidingen in te vullen is een overzicht beschikbaar. Vervolgens moet het formulier worden geprint en voorzien worden van de handtekeningen van de leerling en de werkgever. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier stuurt de werkgever naar de afdeling Subsidieadministratie van Volandis of (gescand) per e-mail naar info@volandis.nl. Let op: bij het registratieformulier moeten bijlagen worden meegezonden:

  • kopie identiteitsbewijs van de leerling-werknemer;
  • kopie van de onderwijsovereenkomst (OOK);
  • kopie van de arbeidsovereenkomst

Meer informatie
Voor vragen over de subsidie, subsidievoorwaarden en subsidie-aanvragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Subsidieafdeling van Volandis.

Telefoon: 0341 - 499 252
E-mail: subsidies@volandis.nl

Voor de leermeestercursus verstrekken wij ook subsidie, klik hier voor meer informatie.

Tot en met 31 december 2019 gold de overgangsregeling voor het individueel budget. Neem voor meer informatie contact op met Volandis via 0341 - 499 299 of bedrijfsbureau@volandis.nl

Er zijn verschillende actualiteiten die invloed hebben op de werkgelegenheid in de bouw- en infrasector. Denk bijvoorbeeld aan de coronacrisis, de impact van stikstof en PFAS. Daarom hebben cao-partijen in de Bouw & Infra een 'stimuleringsregeling BBL' afgesproken. Deze regeling is beschikbaar vanaf 1 november 2020 tot en met 30 juni 2021 en is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om vakkrachten te behouden voor de sector. De regeling wordt uitgevoerd door het Volandis Fonds.

Doel van de regeling
• Bevorderen en behouden instroom van leerlingwerknemers in de BBL-opleidingen (niveau 2 of 3).
• Blijvend zorg dragen voor goede begeleiding door een opgeleide leermeester van leerlingwerknemers.
• Stimuleren opleidingsbedrijven én individuele leerbedrijven om leerlingwerknemers in dienst te nemen.
• Stimuleren inlenende leerbedrijven om leerlingwerknemers een opleidingsplek te bieden.

Inhoud van de regeling
Heb jij als opleidingsbedrijf of als individueel leerlingbedrijf een leerlingwerknemer in dienst die tussen 1 juli 2020 en 30 juni 2021 start of gestart is met een BBL-opleiding (niveau 2 of 3)? Dan kom je in aanmerking voor de stimuleringsregeling BBL. De subsidie is door de cao-partijen vastgesteld op € 1.250,- en wordt in 2 delen toegekend. Maak je als opleidings- of individueel leerbedrijf gebruik van deze subsidie, dan ontvang je:

• Een aanvangssubsidie van € 500,- bij begin van de opleiding en;
• Een afrondingssubsidie van € 750,- bij diplomering.

Voorwaarden
Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet er aan verschillende voorwaarden worden voldaan. De belangrijkste zijn:

• De leerlingwerknemer is gestart met een opleiding BBL in de periode 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021.
• De werkgever (opleidings- of individueel leerbedrijf) valt onder de cao Bouw & Infra.
• De leerlingwerknemer heeft een arbeidsovereenkomst van tenminste 32 uur per week.
• Belanghebbende voldoet aan het reglement erkenning leerbedrijven SBB (www.s-bb.nl) inclusief de sectorale aanvullingen van de sector Techniek en gebouwde omgeving en heeft een leermeester of instructeur in de zin van dit reglement in dienst.
• Het opleidingsbedrijf zorgt ervoor dat de subsidie zichtbaar ten goede komt aan het inlenende bedrijf.

Een volledig overzicht van alle voorwaarden vind je in het ‘Reglement Stimuleringsmaatregel BBL’.

Aanvraag en uitbetaling
Wil je gebruik maken van deze regeling? Vanaf 1 november geldt de volgende procedure:

- Log in bij het Leermeesterportaal van Volandis. Daar kun je de volledige aanvraagprocedure digitaal doorlopen, zie ook de handleiding.
- Als aan alle voorwaarden is voldaan, wordt de aanvangssubsidie 9 weken na de startdatum van de opleiding uitbetaald.
- De afrondingssubsidie kan op het moment van diplomering aangevraagd worden (minimaal 15 maanden na de startdatum van de opleiding).

Wil je meer informatie of loop je ergens tegenaan bij het aanvragen van de stimuleringsregeling BBL? Onze adviseurs staan je graag te woord. Klik hier voor onze contactgegevens.

Delen via:

contact