Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Voor arbodiensten

Volandis organiseert in opdracht van cao-partijen de uitvoering van het cao-pakket individugerichte preventiezorg in de bouw. In dit pakket zijn het arbeidsgezondheidskundig onderzoek, intredekeuringen, spreekuur bedrijfsarts, leefstijlbegeleiding, vervolgconsulten en werkbezoeken opgenomen. Voor werknemers en werkgevers in de cao Bouw & Infra is de 'Duurzame Inzetbaarheidsanalyse' (de DIA) aan het cao-pakket toegevoegd. Dit is de combinatie van het Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO) met het aanvullende adviesgesprek met een DIA-adviseur van Volandis. De doelstelling is gericht op duurzaam kunnen blijven werken.

contact