Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Luchtwegklachten

Luchtwegklachten kunnen acuut beginnen of geleidelijk ontstaan. Meestal is er sprake van benauwdheid, piepen, hoesten of kortademigheid. Hieronder vind je meer informatie over luchtwegklachten die door je werk kunnen ontstaan.

Vragen over veilig doorwerken tijdens corona? Volandis ondersteunt de Helpdesk Corona Bouw & Techniek. Ieder coronanieuwtje dat het werken in de bouwsector aangaat, wordt gepubliceerd op de nieuwspagina. Of neem een kijkje bij de veelgestelde vragen.

 • Inademen van stof (houtstof, kwartsstof). 
 • Inademen van gassen en dampen (lasrook, dieseluitlaatgassen).
 • inademing van kankerverwekkende verbindingen (asbest, kwarts, hout, chroom en PAK's).
 • Inademing van allergenen (stoffen waar je allergisch op kunt reageren).
 • Roken, samen met blootstelling aan kankerverwekkende stoffen, vergroot de kans op kanker.
 • Waar mogelijk kiezen voor minder schadelijk materiaal of productieproces.
 • Indien je asbest aantreft, onmiddellijk de werkzaamheden staken en je werkgever op de hoogte stellen. Vervang oude dieselmotoren zodat deze voldoen aan de nu geldende normen.
 • Als dat niet mogelijk is: zorgen voor goede niet recirculerende afzuigingen/of ventilatie. Bij werken in (semi)afgesloten ruimten met dieselmotoren, altijd zorgen voor goede ventilatie.
 • Bij het bewerken van kwartshoudende materialen, altijd een stofafzuiging op de machine plaatsten of werken met water voor stofreductie.
 • Als bovenstaande maatregelen ontoereikend zijn: ademhalingsbescherming ter beschikking stellen (klasse P3 voor kankerverwekkende stoffen, anders P2) en gebruiken.
 • Goed schoonhouden van de werkplek.
 • Stoppen met roken.
 • Vraag advies aan je bedrijfsarts bij de arbodienst. Dat kan in het PAGO/DIA of plan een afspraak voor het spreekuur van de bedrijfsarts. Zo nodig kan de bedrijfsarts vervolgacties inzetten. Weet je niet wie je bedrijfsarts is? Bel dan met de Vraagbaak van Volandis: 0341 - 499 299.
 • Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen: www.nkal.nl
contact