Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Werkdruk

Werken in de bouw- en infrasector is samenwerken. Het vereist niet alleen kennis van techniek, organisatie en logistiek maar ook van werkmethoden, materieel en materiaal. Bovenal blijft het mensenwerk. De markt vraagt tegenwoordig een zeer snelle levering van hoge kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten. Planningen worden steeds krapper en dit vraagt veel op het gebied van productiviteit en flexibiliteit. Daarnaast is er veel concurrentie.

Dit alles doet een groot beroep op het aanpassingsvermogen van de bouw- en infrabedrijven en hun werknemers. Door vergaande mechanisatie en automatisering wordt het werk anders en door steeds minder mensen gedaan. Dat vraagt niet alleen veel van het management, maar stelt ook aan de werknemers steeds hogere en andere eisen. Bouwbedrijven kunnen zich hierdoor verder ontwikkelen en werknemers ontplooien zich beter, maar het kan ook leiden tot het toenemen van werkdruk.

Een te hoge werkdruk beïnvloedt de efficiëntie en effectiviteit van het werkproces nadelig. Het gevolg van werkdruk is dat er fouten gemaakt worden. Verder kan het leiden tot een minder goede samenwerking in en tussen teams. Bovendien leidt het mogelijk tot ziekteverzuim en een groter verloop onder de werknemers.

Bij werkdruk is het evenwicht tussen belasting (de draaglast) en belastbaarheid (de draagkracht) verstoord. De verstoring in het evenwicht kan op 2 manieren ontstaan.

Als de hoeveelheid werk toeneemt en niet afgerond kan worden binnen de gestelde werktijden. Men moet extra hard werken om dit toch te realiseren. Dit wordt kwantitatieve werkdruk genoemd en is vaak ook zicht- en hoorbaar.

Werkdruk kan ook ontstaan omdat aanpassingen in de organisatie en processen niet goed vertaald worden naar wijzigingen in de functie en of taken. Werknemers zijn dan onvoldoende in staat om in de nieuwe situatie zelf het tempo te regelen, te bepalen hoe het werk wordt uitgevoerd, in welke volgorde en met wie men samenwerkt in het gehele werkproces. De regelmogelijkheden zijn verminderd. Er is minder grip op het werk en minder autonomie in het werk. Deze werkdruk is vaak lastiger op te lossen. Het vraagt een andere manier van werken. Soms geven kleine wijzigingen in het proces al veel resultaat. Deze werkdruk wordt kwalitatieve werkdruk genoemd.

Vraag advies aan de bouwarts van jouw arbodienst. Dat kan tijdens het PAGO of plan een afspraak voor het spreekuur van de bouwarts. Samen bepaal je of en welk vervolgtraject bij je past. De kosten hiervan vergoedt Volandis. Weet je niet wie jouw bouwarts is? Kijk hier of bel met de Vraagbaak van Volandis: 0341 - 499 299.

contact