Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Over Volandis

De naam Volandis is afgeleid van het Spaanse woord ‘volante’, wat vliegwiel betekent. We willen als organisatie een vliegwiel zijn voor persoonlijke en maatschappelijk wenselijke ontwikkelingen. We richten ons op het optimaal ondersteunen van werknemers en werkgevers bij hun invulling van duurzame inzetbaarheid. Wij dagen jou uit hier zelf mee aan de slag te gaan. In onderstaande brochure vind je overzichtelijk wat Volandis voor jou doet.

Ontstaan Volandis

Cao-partners in de bouw- en infrasector besloten begin 2016 onder aanvoering van Bouwend Nederland, CNV en FNV een nieuw kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid op te richten: Volandis. Volandis is een non-profit organisatie en het resultaat van het cao-akkoord Bouw & Infra van 13 juni 2015. Duurzame inzetbaarheid is een thema waar eerder de organisaties Arbouw en Fundeon invulling aan gaven. Deze organisaties hielden per 1 juli 2016 op te bestaan. Sociale partners willen een integrale aanpak als het gaat om gezond, veilig werk en de ontwikkeling van werknemers. Zij hebben daarom besloten tot een nieuw kennis- en adviescentrum te komen. Lees hier de huidige afspraken voor de cao Bouw & Infra.

Wat doet Volandis voor jou?

Wat doet Volandis voor jou?
Video play
contact