Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Rugklachten

Rugklachten kunnen acuut beginnen of geleidelijk ontstaan. De pijn is vaak onder in de rug gelokaliseerd. Soms straalt de pijn uit naar bijvoorbeeld de achterzijde van het been en kan gepaard gaan met een doof gevoel in het been en soms zelfs met krachtsverlies.

 • Rugklachten zijn in het algemeen een gevolg van overbelasting van spieren, banden en gewrichten in de lage rug.
 • Ongunstige houding en ergonomische omstandigheden zoals zwaar tillen, vaak tillen, gebogen en gedraaid werken.
 • Besturen van voertuigen (blootstelling aan lichaamstrillingen).
 • Lang zitten of staan.

  Bij langdurige klachten en alarmsignalen zoals krachts- en gevoelsverlies, uitval, incontinentie, etc. neem contact op met je huisarts.
 • Ga eerst na wat de oorzaak kan zijn en of er technische of organisatorische aanpassingen mogelijk zijn die bijvoorbeeld trillingen en zwaar tillen voorkomen.
 • Gebruik hulpmiddelen en ergonomisch gereedschap of kies voor een andere werkmethode die handmatig tillen vermijd.
 • Wissel werkzaamheden en werkhouding af.
 • Vermijd lang achter elkaar in dezelfde houding werken en vooral lang zitten bijvoorbeeld bij beeldschermwerk. Tips voor een optimale werkplekinrichting op kantoor vind je hier.
 • Til je last alleen als het niet anders kan dan zo dicht mogelijk tegen je aan.
 • Til niet met een gedraaide en gebogen rug.

Vraag advies aan je bedrijfsarts bij de arbodienst. Dat kan in het PAGO/DIA of plan een afspraak voor het spreekuur van de bedrijfsarts. Zo nodig kan de bedrijfsarts vervolgacties inzetten. De kosten hiervan betaalt Volandis. Weet je niet wie je bedrijfsarts is? Bel dan met de Vraagbaak van Volandis: 0341 - 499 299.

contact