Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Schouderklachten

Verzamelnaam voor klachten in het schoudergebied, zoals het schoudergewricht, kapsel, spieren, pezen, bloedvaten en zenuwen. Schouderklachten hebben al in een vroeg stadium invloed op het werk en de dagelijkse activiteiten.

 • Langdurig belasten van de schouder in extreme standen.
 • Langdurig roterende bewegingen met de schouder maken.
 • Houdingen waarbij boven de schouders wordt gewerkt.
 • Combinatie van bovenstaande oorzaken.
 • Blootstelling aan hand-armtrillingen.
Voor de meeste schouderaandoeningen geldt 'rust roest'. Probeer de schouder zo veel mogelijk rustig te gebruiken. Een lichte pijn tijdens en vlak na gebruik mag optreden. Veel pijn, vooral napijn die langer dan een uur aanhoudt, wijst meestal op een toename van de aandoening en moet worden voorkomen.

In het algemeen zijn de volgende maatregelen aan te bevelen om klachten te voorkomen:

 • Vermijden van (langdurig) boven schouderhoogte werken, bijvoorbeeld door hulpmiddelen te gebruiken of door een andere werkmethode te kiezen die minder belastend is.
 • Beperken van blootstelling aan hand-armtrillingen.
 • Afwisselen van taken en het nemen van voldoende pauzes.
 • Vermijden van het werken met opgetrokken schouders.
 • Vermijden van tillen met geheven, gestrekte armen.
 • Regelmatig wisselen van de werkhouding.

Vraag advies aan je bedrijfsarts bij de arbodienst. Dat kan in het PAGO/DIA of plan een afspraak voor het spreekuur van de bedrijfsarts. Zo nodig kan de bedrijfsarts vervolgacties inzetten. De kosten hiervan betaalt Volandis. Weet je niet wie je bedrijfsarts is? Bel dan met de Vraagbaak van Volandis: 0341 - 499 299.

contact