Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Bedrijfstakverslag

Om de duurzame inzet van vakmensen in bouw- en infrabedrijven te waarborgen hebben we toekomstgericht beleid nodig. Dit vraagt om het grondig en betrouwbaar verzamelen, combineren en analyseren van alle relevante data die waardevolle inzichten, trends en ontwikkelingen laten zien. Jaarlijks komt al deze informatie samen in het Bedrijfstakverslag.

contact