Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Bodemverontreiniging

Verschillende werknemers binnen de bouw kunnen te maken krijgen met verontreinigde grond en/of water. Voor sommige beroepen speelt dit dagelijks, zoals bij de bodemsaneerders. Daarnaast zijn er werknemers die incidenteel en soms onverwacht te maken krijgen met verontreinigde grond en/of water. Bijvoorbeeld de werknemers uit de funderingsbranche, machinisten GWW en mensen die leidingwerk aanleggen/repareren.

Hoe word je blootgesteld aan verontreinigde grond en/of water?

Als er sprake is van vluchtige verontreinigingen, dan kan blootstelling plaatsvinden via inademen. Daarnaast is inslikken een manier om alle soorten verontreiniging binnen te krijgen. Vaak gebeurt dit door het eten, roken en drinken met vieze handen. Huidopname kan bij sommige verontreinigingen ook een rol spelen.

Wat zijn de gevolgen van blootstelling aan verontreinigde grond en/of water?

De effecten van de blootstelling aan verontreinigde grond en/of water zijn afhankelijk van het soort en de mate van verontreiniging. Acute effecten die regelmatig voorkomen bij onverwachte blootstelling aan bodemverontreiniging zijn onder andere misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid.

Welke maatregelen kun je nemen om veilig te werken met verontreinigde grond?

Voordat een project start, moet de aanwezigheid van mogelijke verontreinigingen in kaart worden gebracht. Aan de hand van CROW richtlijn 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’ wordt bepaald welke beschermende maatregelen nodig zijn om veilig en gezond te kunnen werken.

De funderingsbranche (NVAF) schreef een toelichting op de CROW 400, gericht op funderingswerkers. Je kunt de richtlijn hier vinden. Deze richtlijn is ook bruikbaar voor andere branches in de bouw waar werknemers incidenteel te maken krijgen met bodemverontreiniging. Bij het toepassen van de NVAF-richtlijn zijn de volgende stappen aan te raden:
• Ga na op welke hoofdmethodiek uw activiteit het meest lijkt (eerste deel tabel 5.4);
• Bepaal de belangrijkste risico’s en risico kleur (tweede deel tabel 5.4);
• Volg de checklist in bijlage 1 (een toelichting hierbij is te vinden in hoofdstuk 6).

De CROW richtlijn 400 stelt de betrokkenheid van een arbeidshygiënist of bedrijfsarts niet verplicht. Op basis van hun opleiding hebben zij doorgaans meer deskundigheid met de aanpak van gevaarlijke stoffen, de preventieve zorg en het signaleren van schadelijke gevolgen in het arbeidsgezondheidskundig onderzoek (spreekuur, PAGO en Gericht Periodiek Onderzoek) dan een veiligheidskundige. We adviseren hoofdaannemers daarom dringend in de ontwerpfase behalve een veiligheidskundige óók een arbeidshygiënist en bedrijfsarts te betrekken om de kans op gezondheidsschade zo klein mogelijk te maken. Als deskundige ondersteuning in de uitvoeringsfase nodig is, kies dan voor dezelfde arbeidshygiënist en bedrijfsarts.

Ook interessant

Wil je meer informatie over de gezondheidsrisico's van PFAS bij het werken met grond? Bekijk de pagina PFAS en download het rapport 'Gezondheidsrisico's van PFAS bij grondwerk'.

Delen via:

contact