Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Werkzekerheid

Het begrip werkzekerheid is nieuw. Vroeger spraken wij van baanzekerheid maar door de huidige flexibele arbeidsmarkt heeft bijna niemand meer een baan voor het leven. Werknemers veranderen vaker van werkgever, of kiezen op een bepaald moment voor een bestaan als zelfstandige. Een dienstverband voor onbepaalde tijd is niet altijd meer vanzelfsprekend. Wat kun jij doen als jouw contract afloopt?

Een werkgever kan een werknemer niet zo maar ontslaan. Er moet altijd een geldige reden zijn. Bijvoorbeeld omdat er onvoldoende werk is, het bedrijf reorganiseert of de werknemer afspraken niet na komt. Wat geldige redenen zijn voor ontslag is te vinden op de site van de Rijksoverheid. De reden van ontslag heeft invloed op de te nemen vervolgstappen voor de werknemer. In alle gevallen is het belangrijk snel actie te ondernemen om weer werk te vinden.

Er is een uitzondering. Tijdens de proeftijd mag een werkgever een werknemer op elk moment ontslaan. Als werknemer kun je ook op elk moment ontslag nemen. De proeftijd is maximaal 2 maanden, maar kan korter zijn als dat is afgesproken in de arbeidsovereenkomst. Bij een tijdelijk contract van 6 maanden of korter, is er geen proeftijd.

Als er sprake is van wederzijds goedvinden over het ontslag dan hoeft de werkgever het ontslag niet te melden bij het UWV. In alle andere gevallen wel, behalve als het ontslag is vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid. Dan moet het ontslag aangevraagd worden via de kantonrechter.

Bij ontslag moet je je melden bij het UWV. Zij beoordelen of je lang genoeg gewerkt hebt om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering. Heb je nog niet zo lang gewerkt, dan heb je hier geen recht op en moet je dus direct ander werk zoeken. Maar ook als je wel WW krijgt, heb je een sollicitatieplicht van het UWV. Dus, op zoek naar nieuw werk!

Ook als het een ontslag met wederzijds goedvinden betreft moet de werkgever een transitievergoeding betalen aan de werknemer als hij of zijn twee jaar of langer in dienst is.

Je krijgt ontslag omdat je baan verdwijnt? Overleg met je leidinggevende of er binnen de organisatie een andere functie voor jou beschikbaar is. Zijn er intern geen mogelijkheden, meld je dan bij het UWV. Ga na of jouw kennis en vaardigheden nog voldoende aansluiten bij de huidige eisen op de arbeidsmarkt. Misschien moet je je omscholen of bijscholen om meer kans te maken op werk. Dit kun je bespreken met de werkcoach van het UWV. Nog beter is het hierover na te denken voordat je ontslagen wordt. Bespreek dit met je werkgever of met een DIA-adviseur van Volandis.

Robotiseringsproof
Automatisering en robotisering van bedrijfsprocessen gebeuren niet van de ene op de andere dag. Wacht dus niet af wat de gevolgen voor jouw werk zullen zijn, maar ga bij jezelf na wat jij kunt doen om robotiseringsproof te worden. De computer kun je niet meer wegdenken, maar je kunt je wel aanpassen. Er verdwijnt werk door de komst van robots, maar er komt ook werk bij.

Vaak komt ontslag niet onverwacht. Wacht dus niet je ontslag af, maar kom meteen in actie. Je kunt bijvoorbeeld de situatie bespreken met de DIA-adviseur van Volandis en dit opnemen in jouw actieplan. Sta je niet ingepland voor een 4-jaarlijks DIA-gesprek? Vaak is het mogelijk om een tussentijdse DIA te vragen. De Vraagbaak van Volandis kan je hier meer over vertellen: 0341 499 299 / info@volandis.nl.

contact