Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

mijnVolandis

In het digitale werkgeversportaal mijnVolandis vind je meerdere instrumenten zoals: RI&E, de Preventiegids en V&G-planner.

Nemen jouw werknemers deel aan de DIA (incl. PAGO)? Dan vind je in mijnVolandis hoe duurzaam inzetbaar zij zijn. Ook is de benchmark op branche- en sectorniveau aanwezig. Heb je minder dan 15 werknemers en wil je inzicht op bedrijfsniveau? Gebruik dan de Quickscan. Bekijk de folder over mijnVolandis en de Quickscan hier.

Bekijk onderstaand filmpje over mijnVolandis


Heb je hulp nodig bij het vinden van dienstverleners om de duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers te vergroten? Neem dan snel eens een kijkje in de Volandis Preventiegids. Bekijk de folder over de Volandis Preventiegids hier.

Bedrijfsrapportage in mijnVolandis

Natuurlijk denk jij na over de duurzame inzetbaarheid van je werknemers. Je wilt gezonde en gemotiveerde werknemers die met plezier aan het werk gaan. De afgelopen jaren heb je hier wellicht al in geïnvesteerd om zo blijvende verandering te weeg te brengen. Kortom, jij staat voor je mensen.  

Maar hoe denken je mensen daar zelf over? Zijn jouw inspanningen net zo effectief als je denkt of zijn er aandachtspunten die helemaal niet bij jou bekend zijn? Je wilt een compleet beeld en dat krijg je pas écht met de bedrijfsrapportage van Volandis. Een rapportage op maat, speciaal voor alle werkgevers die graag een stapje extra doen voor hun werknemers. Omdat ze snappen dat investeren in je mensen winst op alle vlakken oplevert. Gemotiveerde, gezonde en loyale werknemers zijn immers meer dan ooit goud waard. 

In het werkgeversportaal mijnVolandis maak je als werkgever gratis een account aan. Heb je meer dan 15 werknemers die deelnemen aan het PAGO, dan vind je hier jouw bedrijfsrapportage. Een waardevol inzicht in de duurzame inzetbaarheid van jouw bedrijf gebaseerd op de geanonimiseerde data vanuit het PAGO. Je werknemers hebben vragen beantwoord op het gebied van verschillende thema’s. Denk bijvoorbeeld aan mentale belasting, veiligheid, rol leidinggevende en lichamelijke belasting. Hoe meer werknemers deelnemen aan de DIA (incl. PAGO), hoe meer inzicht je krijgt.  

Het bedrijfsrapport is zo volledig gebaseerd op de mening van jouw eigen mensen. Hoe ervaren zij hun werk en welke behoeftes liggen er? Deze gegevens worden vervolgens vergeleken met de benchmark op branche- en sectorniveau. Je eigen resultaat wordt dus afgezet tegen het resultaat van vergelijkbare bedrijven in de sector.

Het bedrijfsrapport is voor elke werkgever (met meer dan 15 werknemers) toegankelijk en daarmee bij uitstek het instrument om een vinger aan de pols te houden. Waar scoor je goed en waar liggen de verbeterpunten? Per onderwerp ontvang je een korte analyse en concrete adviezen. Zo kan er bijvoorbeeld een interventie nodig zijn in de vorm van een teamcursus of juist een individueel coachingstraject. In het bedrijfsrapport vind je dan direct een link naar de preventiegids met verschillende betrouwbare dienstverleners die je kunnen ondersteunen. 

Direct inloggen
Klik op onderstaande button om direct in te loggen.

mijnVolandis wordt continu verbeterd en ontwikkeld. De laatste wijzigingen vind je hier

Op mijnVolandis krijg je als werkgever inzicht in hoe het ervoor staat met de duurzame inzetbaarheid van jouw bedrijf. Stapsgewijs worden hier steeds meer tools en instrumenten aan toegevoegd waarmee jij zelf aan de slag kunt om jouw organisatie toekomstbestendig te krijgen en te houden. Elk jaar wordt het dashboard Duurzame Inzetbaarheid ververst. Heb je veel deelnemers aan de DIA? Dan krijg je zelfs per kwartaal een update.

Als werkgever in de bouw- en infrasector wordt één keer per jaar het dashboard duurzame inzetbaarheid in mijnVolandis ververst. Deze rapportage bestaat uit een compacte analyse van de thema's die belangrijk zijn in het gezond, gemotiveerd en met plezier aan het werk houden van werknemers. Alle resultaten worden weergegeven in een percentage. Dit percentage is het deel van de werknemers dat helemaal goed scoort. Hoe meer medewerkers dus positief scoren, hoe hoger het percentage, dus hoe beter! Volandis koppelt de analyse aan sectorspecifieke informatie op het gebied van gezondheid en arbeidsmarkt. Op basis van deze analyse ontvang je als bedrijf een top 3 aanbevelingen, gericht op de leercultuur en het succesvol uitvoeren van duurzaam inzetbaarheidsbeleid.

Advies
Met de rapportage kun je zelf aan de slag. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de top 3 aanbevelingen. Mocht je toch vragen hebben, dan kun je altijd contact opnemen met een adviseur van Volandis. We helpen je graag verder in het bepalen en vormgeven van vervolgstappen.

Alle bedrijven een rapportage
De rapportages worden automatisch gegenereerd uit de beschikbare gegevens. Het model van het rapport Duurzame Inzetbaarheid is samen met het bedrijfsleven opgesteld en gelijk voor alle werkgevers: klein en groot. Het uitgangspunt is steeds het model van Volandis: Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit. Bekijk hier de achtergrond van de scores in het bedrijfsrapport.

Heb je minder dan 15 werknemers die hebben deelgenomen aan de PAGO/DIA? Dan ontvang je in verband met de privacy een sectorrapportage. Met deze sectorrapportage kun je met je werknemers in gesprek om te kijken of deze resultaten ook voor jouw bedrijf gelden. 

Kunnen we zelf werknemers inplannen voor een DIA?
Door het aanvragen van een DIA-jaarplanning bij de arbodienst is het mogelijk zelf werknemers in te plannen. Uiteindelijk wil Volandis naar een plansysteem toe waarin iedereen zijn eigen DIA kan inplannen.

Krijg ik als werkgever de uitslag van de DIA?
De uitkomst van de DIA is strikt persoonlijk. Deze delen wij met niemand anders.

Kan ik mijn werknemers verplichten naar de DIA te gaan?
Nee, de DIA is een recht van de werknemer. Je hebt wel de plicht de werknemer te informeren over de DIA en hem/haar de gelegenheid te bieden zich te laten keuren.

Mag ik nieuw personeel laten keuren?
Ja, maar alleen bouwplaats- of werkplaatspersoneel. Volgens de Wet op medische keuringen mag niet voor alle functies een medische keuring worden uitgevoerd. Een verplichte intredekeuring geldt ten aanzien van functies die zware lichamelijke arbeid met zich meebrengen en/of waarbij de veiligheid van derden in het geding is, indien:

  • Een werknemer voor het eerst in dienst treedt bij een werkgever;
  • Een werknemer, na een eerder dienstverband bij een werkgever, gedurende een periode van drie jaar geen dienstverband heeft gehad bij een werkgever in de Bouw- en Infrasector.

Moet ik nieuw bouwplaatspersoneel laten keuren?
Alleen bouwplaatspersoneel bij intrede in de bedrijfstak. De intredekeuring is in diverse cao’s verplicht gesteld voor werknemers die:

  • Voor het eerst in de bouw gaan werken of
  • Langer dan drie jaar feitelijk geen werkzaamheden in de bedrijfstak hebben uitgevoerd. 

Moet ik nieuw UTA-personeel laten keuren?
Ja, maar alleen als:

  • het gaat om een functie met zwaar lichamelijk werk en/of risico’s voor derden
  • de werknemer nieuw de bedrijfstak binnenkomt, of langer dan drie jaar feitelijk geen werkzaamheden in de Bouw en Infra heeft uitgevoerd.

Wanneer krijg ik de uitslag van de keuring van nieuw personeel?   
Binnen een week na keuring, mits de werknemer toestemming geeft.

Wie betaalt de DIA?
De bedrijfstak betaalt de DIA, met uitzondering van de aanstellingskeuringen en GPO’s. Deze moeten de werkgevers zelf betalen. 

Kan ik zelf een arbodienst kiezen?
Ja, mits de arbodienst een samenwerkingsovereenkomst heeft met Volandis.

Mag ik meerdere arbodiensten inschakelen?
Ja, de werkgever mag voor de uitvoering van het preventiepakket een andere arbodienst inschakelen dan bijvoorbeeld voor de controle- en verzuimbegeleiding of de risico-inventarisatie en -evaluatie.

contact