Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Onderzoeken

Visie en missie

Volandis heeft een schat aan PAGO-data in haar bezit. De afgelopen dertig jaar hebben werknemers vragen beantwoord over hun (duurzame) inzetbaarheid. Met deze data beoogt Volandis de inzetbaarheid voor de toekomst te borgen door werkgevers in bedrijfsrapportages (N>15) en brancherapportages (N<15) en werknemers individueel hierover te adviseren.

Strategie

Volandis gebruikt deze data ook om haar adviezen en dienstverlening up to date te houden. Tot slot publiceert Volandis data in de Bedrijfstakatlas en het Bedrijfstakverslag. Werkgevers krijgen op deze manier inzicht in de sector in relatie tot gezond en veilig werken.

Welke data?

De PAGO+ vragenlijst bestaat uit 121 vragen, die onder andere gaan over de volgende onderwerpen:

 • Gezondheid;
 • Mentale en fysieke belasting;
 • Leefstijl;
 • Werkplezier;
 • Werk-privé balans;
 • Ontwikkeling van (vak)kennis;
 • Rol van de leidinggevende.

Al deze gegevens worden in het data warehouse (DWH) gepseudonimiseerd bewaard, conform ISO 27001.

Welke vormen van samenwerking is mogelijk?

Volandis kent voor het beschikbaar stellen van de data de volgende drie mogelijkheden:

 • Op verzoek van een externe partij, zoals een onderzoeksinstelling of universiteit (en studenten);
 • Een co-assignment tussen Volandis en een externe partij (co-onderzoek);
 • Volandis geeft zelf opdracht aan een onderzoeksinstelling zoals TNO, Erasmus, Coronel of universiteit (en studenten).

Kom ik in aanmerking om gebruik te maken van de data?

Volandis hanteert een aantal randvoorwaarden aan het ter beschikking stellen van de data. Het gebruik en verwerken van de data moet een maatschappelijk doel dienen. Data is niet voor commercieel gebruik. Het is belangrijk dat het onderzoek bijdraagt aan de doelstelling van Volandis en het de kennis over de duurzame inzetbaarheid in de sector B&I bevorderd.

Hoe doe ik de aanvraag voor een onderzoek?

Je kunt een aanvraag indienen via het aanvraagformulier. Op dit formulier vul je de aanleiding, het doel, de gewenste data, duur van het onderzoek, de probleemstelling, contactpersoon bij Volandis (i.v.t.) en de hypothese in.

Welke afspraken worden gemaakt om de data te mogen gebruiken?

Om data te mogen gebruiken hanteert Volandis de AVG-richtlijnen. Dat betekent dat in ieder geval een samenwerkingsovereenkomst, inclusief verwerkersovereenkomst, wordt opgesteld. Hierin worden o.a. afspraken gemaakt over:

 • De te leveren data;
 • Technische en organisatorische maatregelen om de data te beveiligen;
 • Eventuele kosten gemoeid met de levering;
 • Publicatie van de onderzoeksresultaten.

contact