Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Anderstaligen

Goede communicatie is essentieel voor de veiligheid binnen het bedrijf. Taal is daar een belangrijk onderdeel van. Het is belangrijk dat werknemers weten welke procedures er zijn en op welke manier er wordt gewaarschuwd. Bovendien draagt betere communicatie tussen anderstaligen bij aan een betere productkwaliteit en sociale samenhang. Voor bedrijven is het belangrijk zich te realiseren dat het inschakelen van niet-Nederlandse werknemers een aantal extra verplichtingen met zich mee brengt.

Zowel voor de werkgever als voor de anderstalige werknemer en de Nederlandstalige werknemer blijkt communiceren met elkaar in de dagelijkse bouwpraktijk lastig te zijn. Door het inhuren van buitenlandse krachten, kunnen problemen op de werkvloer ontstaan. Bijvoorbeeld gevaarlijke situaties, omdat je elkaar niet begrepen hebt. Maar het kan ook van invloed zijn op de sfeer en manier van omgaan met elkaar. Met een beetje goede wil, kun je veilig en plezierig met elkaar werken. Zo helpen maatregelen om de communicatie tussen anderstaligen en Nederlands sprekenden te verbeteren. Bijvoorbeeld door:

  • Afspraken te maken over de voertaal.
  • Werken met beeldmateriaal.
  • Inzet van tolken, vertalingen of ambassadeurs per taal.
  • Voor de langere termijn taalonderwijs te overwegen.

Om spraakverwarringen door taalverschillen te voorkomen, is de werkgever verplicht de instructie in diverse talen aan te bieden als dat nodig is. Deze zogeheten taaleis stelt dat 'de taalvaardigheid van de spreker en het gehoorvermogen van de toehoorder voldoende zijn om een ondubbelzinnige communicatie tot stand te brengen'. De RI&E is een goede eerste stap handen en voeten te geven aan de taaleis. Hierin beschrijf je als werkgever de taalvaardigheid van de werknemers en het taalniveau dat het werk vereist. Inventariseer daarnaast het verschil tussen taalvaardigheid en het gevraagde taalniveau en bepaal de gerelateerde veiligheidsrisico's. Evalueer tot slot de prioriteiten van de taalgerelateerde veiligheidsrisico's.

De werkgever moet regelen dat werknemers veilig kunnen werken. Worden er op de bouwplaats verschillende talen gesproken, dan kan hij op bepaalde posities mensen aanstellen die meertalig zijn. Daarnaast is het mogelijk dat de werkgever ambassadeurs per nationaliteit aanstelt. Deze mensen informeren werknemers bij veranderingen en nieuwe afspraken in hun eigen taal.

Als werkgever kan je contact opnemen met een van de bedrijfsadviseurs van Volandis. Zij kunnen je waar nodig doorverwijzen of je helpen aan praktische voorbeelden.

Voor werknemers is het uiteraard belangrijk dat je over dit onderwerp met je leidinggevende in gesprek blijft. Mocht dat moeilijkheden opleveren, dan kan Volandis je helpen met een driegesprek. Dit is een gesprek tussen jou, je leidinggevende en een onafhankelijk adviseur.

www.bouwspraak.nl

Veiligheid op de bouwplaatsen begint met duidelijke communicatie. Gebruik de gebaren en voorkom misverstanden door een taalbarrière of omgevingslawaai.

www.youtube.com

Via YouTube zijn meerdere filmpjes te vinden die geschikt zijn om te gebruiken als instructie. Via Nederlandse zoektermen ('veiligheidsfilm', 'veiligheidscampagne', 'veilig werken in de bouw') kom je films tegen. Voorbeelden: Harsco Veiligheidsfilm, Caterpillar Work Tools fabriek, Veilig werken met de heftruck, film uit de bouwbox, TBI Werk Veilig Werk Samen, NAVB: veiligheid op de bouw. Hetzelfde gebeurt bij Engelstalige zoektermen ('working safely', 'safety at work'). Een goed voorbeeld zonder gebruik van tekst is een filmpje van WSH Council: Think safety. Work safely.

www.contracteranto.com

Online woordenboek met vertaalde technische termen uit onder meer de bouwnijverheid. De termen zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels, Portugees, Spaans, Turks en Bulgaars.

www.napofilm.net

Website met voorlichtingsfilmpjes in een groot aantal talen.

www.5xbeter.nl

Deze website beschrijft het gezamenlijke project van werkgeversorganisaties en vakbonden in de metaalbewerking en metaalelektro ter verbetering van de arbeidsomstandigheden. In het kader van dit programma zijn onder andere een woordenboek en pictogrammen ontwikkeld om de communicatie met anderstaligen makkelijker te maken.

www.bouwbox.nl

Samenwerkingsverband tussen Construction Media BV en Aboma. Via deze website worden filmpjes aangeboden die gebruikt kunnen worden in toolbox meetings. De filmpjes bevatten veel Nederlandse tekst. De website biedt ook de 'projectbox' aan. Bedrijven kunnen projectintroducties op maat laten maken in 5 talen (Nederlands, Engels, Duits, Turks en Pools) en ontvangen een DVD, kennistoets, registratieformulier en flyer.

jeanettepaul.nl

Deze website biedt geen concrete materialen aan, wel handvatten. Zo noemen zij 10 dingen die je als bedrijf moet doen om veilig te werken op een meertalige werkvloer. 

Publicatie van de ISSA zonder teksten

Arbochecklist 

Een uitzendorganisatie is verplicht om de (buitenlandse)uitzendkracht voor aanvang van de werkzaamheden te informeren over de vereiste kwalificaties. Daarnaast moet de (buitenlandse) uitzendkracht worden geïnformeerd over mogelijk aanwezige veiligheids- en gezondheidsrisico’s, en hoe daarmee om te gaan. Deze informatie moet door de opdrachtgever worden aangeleverd. Hiervoor zijn een reeks handige Arbochecklists gemaakt. Ze zijn er in het Nederlands, Engels, Duits en Pools.

 

 

 

Delen via:

contact