Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Anderstaligen

In de Bouw & Infra werken veel anderstaligen. Als er een mix van talen wordt gesproken ligt miscommunicatie op de loer. Dit kan gevaarlijke situaties veroorzaken. Het is belangrijk dat alle werknemers weten wat de procedures zijn en hoe je elkaar kunt aanspreken en waarschuwen. De Bouwspraak gebaren kunnen hierbij helpen.

Goede communicatie zorgt ook voor meer productiviteit, kwaliteit en sociale samenhang. Het is dus belangrijk om je te realiseren dat het aannemen van anderstaligen zorgt voor een aantal extra plichten. Werkgevers moeten zorgen voor duidelijke communicatie en een eventuele taaltraining.

Hoe verbeter jij de communicatie met anderstaligen?

  • Maak afspraken over de voertaal.
  • Werk met beeldmateriaal.
  • Zorg dat alle werknemers de Bouwspraakgebaren kennen en gebruiken.
  • Overweeg taalonderwijs bij een dienstverband voor langere termijn.
  • Maak gebruik van tolken, vertalingen of ambassadeurs per taal (zeker tijdens het inwerken).

Elke werkgever is verplicht om instructies indien nodig in verschillende talen aan te bieden. De taaleis stelt dat 'de taalvaardigheid van de spreker en het gehoorvermogen van de toehoorder voldoende zijn om een ondubbelzinnige communicatie tot stand te brengen' De RI&E is een mooi middel om de taaleis in de praktijk te brengen.

Als werkgever beschrijf je in de RI&E het vereiste taalniveau en de taalvaardigheid van werknemers en kijkt of dit een goede match is? Daarnaast breng je de gerelateerde veiligheidsrisico’s in kaart en evalueer je deze.

Elke werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van werknemers (zorgplicht). Hij/zij zal dus maatregelen moeten nemen om te voorkomen dat een gebrekkige communicatie zorgt voor onveilige situaties. Denk hierbij aan ambassadeurs per taal en beschikbare informatie in meerdere talen.

Bouwprofessionals maken vaak gebruik van vakjargon om snel en efficiënt te communiceren met elkaar op de bouwplaats. Denk aan termen voor specifieke bouwmaterialen, technieken en gereedschappen. Het is belangrijk dat iedereen ook anderstaligen hiervan de betekenis begrijpen.

Bouwspraak is een universele ‘taal’ om de veiligheid in de bouw- en infrasector te vergroten. Door middel van simpele en herkenbare hand- en armgebaren kan iedereen op de bouwplaats of projectlocatie met elkaar communiceren.

Neem contact op met onze vraagbaak.

contact