Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Opleiding

Blijf je stil staan of ga je mee met de ontwikkelingen? Als je bij wilt blijven dan is het noodzakelijk jezelf en je werknemers op te leiden. Een leven lang leren binnen een lerende organisatie. Hoe wordt je als bedrijf een lerende organisatie? En welke mogelijkheden heb je als werknemer om jezelf meer waarde te geven?

 Voor werknemers

Wat wil je leren en waar liggen de mogelijkheden? Wil je iets nieuws leren of iets bijleren? Wil je een andere functie of wil je juist buiten de bedrijfstak verder gaan? Een gesprek met een onafhankelijke adviseur kan je op weg helpen. Samen met de DIA-adviseurs van Volandis kijk je in het DIA-adviesgesprek, dat onderdeel uitmaakt van de Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (PAGO + adviesgesprek), naar je mogelijkheden. Het resultaat van dit gesprek is een Actieplan.

Volandis werkt samen met een groot aantal opleiders. Deze opleiders geven erkende diploma’s en certificaten af op vele gebieden. Heb je nog geen idee welke opleiding bij jou past? Neem contact op met de Vraagbaak: 0341 – 499 299 of e-mail naar: info@volandis.nl

Ook is het mogelijk je ervaring te verzilveren in een ervaringscertificaat. Hiervoor volg je een zogenaamd EVC-traject. EVC staat voor erkenning van verworven competenties. Met je ervaring kun je als werknemer je vakbekwaamheid aantonen met als resultaat het ervaringscertificaat. Dit is goed voor je arbeidsmarktpositie. Het certificaat is via het ROC ook om te zetten in een diploma, mits er niet teveel scholing nodig is.

Kijk voor meer informatie eens op de websites van onze partners:

Voor werkgevers

Een lerende organisatie leert zowel intern als extern. Extern leren gebeurt vaak middels het volgen van opleidingen, cursussen, workshops en andere bijeenkomsten. Intern leren wordt gekenmerkt door vakkundige werknemers die niet alleen zelfstandig, maar ook met elkaar in het bedrijf leren. Op basis van de toekomstvisie voor het bedrijf en de bedrijfsdoelstellingen, bepaal je wat er geleerd moet worden.

Voor een lerende organisatie is een opleidings- en scholingsplan essentieel. Op grond van de cao bouw en infra ben je als werkgever verplicht in je bedrijf een opleidings- en scholingsplan te voeren. Dit plan dien je per kalenderjaar vast te stellen. Hierbij moet rekening gehouden worden met de wensen van de werknemers. Drie maanden voorafgaand aan de vaststelling van het scholingsplan dien je je werknemers op de hoogte te stellen. Ook opdrachtgevers stellen steeds vaker als eis dat er met gecertificeerde bouwplaats werknemers wordt gewerkt. Het scholingsplan kan gezien worden als een portfolio van diploma’s en certificaten per werknemer.

Wil je als bedrijf ook leerlingen opleiden, dan moet je een erkend leerbedrijf zijn. De erkenning kan aangevraagd worden bij de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (afgekort S-BB). Deze stichting regelt de erkenning voor alle sectoren in Nederland. Een aanvraag doen is heel eenvoudig. Ga naar de website van S-BB, klik op 'leerbedrijf worden' onder de tab 'bedrijven' en volg de aanwijzingen die daar worden gegeven. De erkenning als leerbedrijf straalt deskundigheid, vakbekwaamheid en professionaliteit uit. Om leerlingen te begeleiden heeft een bedrijf één of meerdere leermeesters in dienst. De leermeesters moeten een leermeestercursus volgen. Deze cursus kan aangevraagd worden bij Volandis.

Lees hier alles over in het veiligheidsprotocol opleidingsbedrijven Bouw & Infra.

Dit protocol is een adviserende handleiding om op structurele wijze voorlichting, instructie en begeleiding te verzorgen aan leerlingen van opleidingsbedrijven die stage gaan lopen en/of werkzaam zijn bij een opleidingsbedrijf. 

contact