Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Glas- en steenwol

Glas- en steenwol zijn isolatiematerialen die bestaan uit hele dunne draden of vezels. Glas- en steenwol worden vaak gebruikt voor warmte- en geluidsisolatie. In nieuwbouwwoningen wordt glas- en steenwol toegepast in de spouwen van gevels. In oudere woningen worden ze veel gebruikt als dakisolatie. Glas- of steenwolplaten of dekens zijn vaak aan één zijde bedekt met een afdeklaag van bijvoorbeeld papier of aluminiumfolie. Soms wordt voor na-isolatie van de spouw glas- of steenwol in de vorm van vlokken gebruikt. 

Wat zijn de gevaren van blootstelling aan glas- en steenwol en welke maatregelen kun je nemen om gezondheidsschade te voorkomen?

Tijdens het werken met glas- en steenwol kunnen vezels vrijkomen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het op maat maken van het materiaal (knippen, snijden en zagen) of bij mechanische bewerkingen (zoals boren, zagen of breken). De vezels kunnen op de huid of in de ogen komen. Daarnaast kun je de vezels inademen.

De belangrijkste klachten die je kunt hebben als je wordt blootgesteld aan glas- en steenwolvezels hebben betrekking op:

  • Huidirritatie. De irritatie ontstaat door minuscule wondjes van de vezels die in de huid prikken. In eerste instantie krijgt je last van (soms heftige) jeuk. Die jeuk is meestal de volgende dag weer verdwenen. Na een aantal weken nemen de klachten af, maar na een periode van rust (bijvoorbeeld vakantie) beginnen ze weer. Door de irritatie en kleine beschadigingen wordt de huid gevoeliger voor infecties en chemicaliën waarmee de huid in aanraking komt.
  • Irritatie van de ogen. Door te wrijven nemen de klachten toe.
  • Irritatie van de luchtwegen en longen.
  • Zorg ervoor dat iedereen voldoende instructie/training heeft gehad over het veilig werken met glas- en steenwol.
  • Spreek als werkgever en werknemer met elkaar over de te nemen beschermingsmaatregelen en spreek elkaar indien nodig er ook op aan!

Werkgever en werknemer kunnen samen de volgende maatregelen nemen, op volgorde van de arbeidshygiënische strategie:

  • Kies voor een andere verwerkingsmethode waarbij minder vezels vrijkomen, bijvoorbeeld knippen in plaats van zagen.
  • Gebruik bij het zagen van glas- en steenwol goede stofafzuiging en zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. Daarnaast moet je stof zo snel mogelijk opzuigen met een stofzuiger, zodat het niet kan opstuiven en kan worden ingeademd.
  • Voer werkzaamheden met glas- en steenwol zoveel mogelijk gescheiden uit van andere werkzaamheden.
  • Zorg voor de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en draag deze ook.
contact