Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Aan de slag met preventiezorg

Weet jij hoe je werknemers ervoor staan? Als jouw werknemers veilig werken, plezier hebben in wat ze doen en op tijd vooruit kijken heb je hier als werkgever natuurlijk profijt van. Hoe geef je als werkgever hier vorm aan? Volg deze 10 stappen. 

Organiseer je preventiezorg in 10 stappen

Stappenplan voor werkgevers in de Bouw & Infra 

 1. Maak een keuze uit één van deze arbodiensten voor preventiezorg. 
 2. Kies uit een jaar- of kwartaalplanning. (Bij een jaarplanning stemt de werkgever met de arbodienst het tijdstip en locaties af waarop de PAGO's en DIA's plaatsvinden. Bij een kwartaalplanning laat de werkgever de uitvoering over aan de arbodienst.)
 3. Meld je bij de nieuwe arbodienst aan via keuzeformulier.
  (Vul formulier aan met keuze jaar- of kwartaalplanning.) 
 4. Combineer GPO’s met PAGO’s (dan is GPO kosteloos). 
 5. Zorg dat de arbodienst over jouw RI&E (evt. V&G-plan) beschikt. 
 6. Maak een account aan op mijnVolandis en koppel je bedrijf. 
 7. Blijf net als 35.000 collega’s maandelijks op de hoogte van ontwikkelingen. Meld je hier aan. 
 8. Vul je HR-beleid aan met thema Duurzame inzetbaarheid: www.volandis.nl/advies-dia
 9. Stimuleer intern deelname aan PAGO/DIA (spontane DIA is ook mogelijk). 
 10. Vragen? Stel ze aan de Vraagbaak van Volandis. 

Dit levert preventiezorg je op

 • Beperken en voorkomen gezondheidsrisico’s (vroegsignalering) 
 • Lager ziekteverzuim 
 • Gezonde en vitale medewerkers
 • Bewustwording bij medewerkers 
 • Goed werkgeverschap 

De organisatie van preventiezorg

Werkgevers in de (Af)Bouw & Infra organiseren de arbozorg voor hun werknemers. Deze arbozorg bestaat uit preventiezorg en verzuimzorg. Voor de uitvoering van de preventiezorg kiest een werkgever een arbodienst die door de sector is gecontracteerd. Voor de verzuimzorg kan de werkgever bij een arbodienst naar eigen keuze terecht.

Volandis contracteert namens de sector de arbodiensten. Een belangrijke voorwaarde is dat deze arbodiensten kennis hebben van de sector en beroepen. Dit komt de kwaliteit van de zorg en het advies ten goede.

Naast het PAGO en de DIA is er een uitgebreid aanbod van preventieve zorg beschikbaar. Deze zorg wordt verleend vanuit arbodienstverleners of zorgleners in de 2e lijn. Werknemer die onder de cao Bouw & Infra vallen, kunnen hier zolang zij niet verzuimen kosteloos gebuikt van maken. Het gaat immers om preventieve arbozorg.

Preventiezorgpakket

 • Collectief gefinancierd volgens cao Bouw & Infra via BTER-regeling. 
 • Kosteloos voor UTA en bouwplaatsmedewerkers. 
 • PAGO: medische check-up door gekwalificeerde bouwartsen -> bedrijfsartsen specifiek opgeleid voor de bouw. 
 • DIA: het bekende PAGO eens per vier jaar uitgebreid met een adviesgesprek met een DIA-adviseur van Volandis.
 • GPO: als werknemers bepaalde risicovolle werkzaamheden verrichten, kunnen zij zich in aanvulling op de DIA of het PAGO vaker medisch laten keuren. 
 • Spreekuur bouwarts: Dit preventieve spreekuur is voor de werknemer die vragen of klachten over zijn gezondheid heeft en denkt dat deze mogelijk verband houden met zijn werk. 
 • Activiteiten en vervolgactiviteiten (vergoeding volgens cao)* 
 • Bedrijfsrapport met PAGO-data in mijnVolandis (min. 15 deelnemers). Geen bedrijfsrapport? Doe de Quickscan met jouw team. 
 • Preventiegids met geselecteerde dienstverleners. 
 • Kosteloos gebruik van RI&E Bouwnijverheid, V&G-plan, beleidsplan ongewenst gedrag, toolboxen, A-bladen en adviezen

Nazorg en vervolgactiviteiten

Als het GPO, PAGO, Intredekeuring of het spreekuur bouwarts naar het oordeel van de bouwsarts daartoe aanleiding geeft, kan de werknemer gebruikmaken van een vervolgconsult. Afhankelijk van het onderwerp waar het om gaat. Vervolgactiviteiten kunnen zijn: 

Volg de online kennissessies

 • Binnenkort worden er nieuwe kennissessies gepland.

Salomon Stam

Salomon Stam

Beleidscoördinator preventiezorg

Voor de uitvoering van de DIA maakt Volandis gebruik van gecontracteerde arbodiensten en DIA-adviseurs. Het vastleggen van en de wijze hoe er met deze partners wordt samengewerkt staat vastgelegd in beleid, afspraken en contracten. Als beleidscoördinator lever ik een bijdrage aan het opstellen en coördineren hiervan. Het beoordelen van de samenwerking en eventuele verbeterafspraken zijn ook een onderdeel van de functie beleidscoördinator IPZ (Individugerichte Preventie Zorg).

contact