Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Aandoeningen aan de handen (HAVS)

Het hand-armvibratiesyndroom, ofwel HAVS, is de omschrijving voor witte en/of 'dode' vingers en gewrichtsklachten in handen en armen. De klachten hoeven niet tegelijkertijd voor te komen.

Witte vingers zijn te herkennen aan het aanvalsgewijs wit worden van de vingerkootjes. Deze aanvallen variëren van enkele minuten tot een uur. Door een verminderde bloedtoevoer naar de vingers ontstaan een bleke kleur van de huid en pijn.

Dode vingers beginnen meestal met klachten over tintelingen en een 'doof' gevoel in de vingers en kan in ernstigere gevallen overgaan in gevoelloosheid en verlies van handvaardigheid.

  • Trillingen en schokken als gevolg van werken met schokkend of stotend handgereedschap, zoals sloophamers, trilstampers, trillend handgereedschap zoals trilnaalden of boor- schuur-, slijp- en polijstgereedschap.
  • Hoge trillingsniveaus, koude en vochtige werkomgeving, grote knijpkrachten, lange werktijden, gelijktijdige blootstelling aan lawaai en roken.
  • Voer waar mogelijk het werk op een andere manier uit, zonder gebruik van trillend gereedschap.
  • Kies voor trillingsgedempt gereedschap.
  • Zorg voor goed onderhoud van het gereedschap.
  • Werk in een zo goed mogelijke ergonomische werkhouding.
  • Zorg voor taakroulatie, voldoende pauzes en opwarmmogelijkheden bij koud weer.
  • Verstrek en draag goede warme kleding en handschoenen.
  • Vermijd het werken met trillend gereedschap in een lawaaiige omgeving.

Vraag advies aan je bedrijfsarts bij de arbodienst. Dat kan in het PAGO/DIA of plan een afspraak voor het spreekuur van de bedrijfsarts. Zo nodig kan de bedrijfsarts vervolgacties inzetten. De kosten hiervan betaalt Volandis. Weet je niet wie je bedrijfsarts is? Bel dan met de Vraagbaak van Volandis: 0341 - 499 299.

contact