Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Wet flexibel werken

Uit onderzoek blijkt dat flexibel werken gelukkiger maakt. Ook leidt het tot minder stress, minder files, een hogere arbeidsparticipatie en minder beroep op kinderopvang. De overheid onderkent het belang van flexibel werken. Daarom is er sinds 1 januari 2016 de Wet flexibel werken.

Wat zijn de mogelijkheden van de Wet flexibel werken en aan welke voorwaarden moeten werknemer en werkgever voldoen?

De Wet flexibel werken biedt de volgende mogelijkheden:

Aanpassing werktijden
Je kunt je werkgever vragen je werkrooster aan te passen. Je werkgever kan dit alleen weigeren als er zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang is.

Aanpassing arbeidsplaats
Je kunt je werkgever vragen of je op een andere plek kunt werken, bijvoorbeeld omdat je één of meerdere dagen wilt thuiswerken. Wil je werkgever dit verzoek weigeren, dan moet hij daarover met jou overleggen.

Aanpassing arbeidsduur (zie ook artikel 6.5 Vierdaagse werkweek 55+ cao Bouw & Infra)
Je kunt een verzoek indienen om minder uren te gaan werken. Werk je bijvoorbeeld nu 36 uur, dan kun je voorstellen dat je contract wordt aangepast naar een contract van 32 uur. Ook dit kan je werkgever alleen weigeren als er sprake is van zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang.

Wil je je werktijden je contract laten aanpassen, dan kun je een schriftelijk verzoek indienen bij je werkgever. Een verzoek moet aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • Je kunt een aanvraag doen nadat je een half jaar bij de werkgever in dienst bent;
    Je moet je aanvraag twee maanden vóór de gewenste ingangsdatum indienen;
  • Na afwijzing of inwilliging van het verzoek moet je één jaar wachten voordat je een nieuw verzoek mag indienen;
  • De wet is alleen van toepassing op werkgevers die meer dan 10 werknemers in dienst hebben.

Zorg dat in je verzoek staat wat je wilt aanpassen, waarom je dat wilt en wanneer je wilt dat de aanpassing ingaat. Je werkgever dient uiterlijk één maand voordat de aanpassing moet ingaan op jouw verzoek te reageren. Doet hij dat niet, dan gaat de aanpassing automatisch in. Wijst hij je verzoek af, vraag dan waarom. Wie weet kun je in overleg met je werkgever het verzoek aanpassen, zodat hij toch akkoord kan gaan.

Indien een werknemer een verzoek indient voor aanpassing van zijn werktijden of arbeidsduur, dien je als werkgever hier uiterlijk één maand voordat de aanpassing moet ingaan op te reageren. Als werkgever kun je een dergelijk verzoek alleen afwijzen indien er sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang.

Deze wet is overigens alleen van toepassing op werkgevers die meer dan 10 werknemers in dienst hebben.

contact