Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Ziekteverzuim

Bedrijven hebben belang bij het zo laag mogelijk houden van de verzuimkosten. Bijna de helft van het ziekteverzuim in de Bouw en Infra wordt veroorzaakt door lichamelijke klachten. In sommige gevallen leidt dit zelfs tot arbeidsongeschiktheid. Ook een hoge werkdruk is een belangrijke oorzaak van ziekteverzuim. Wat kun je doen aan dit verzuim? Je kunt verschillende maatregelen nemen om zieke werknemers weer aan het werk te krijgen. Maar denk ook aan preventieve maatregelen om uitval te voorkomen. Op die manier blijven werknemers duurzaam aan het werk.

Als werkgever kun je verschillende maatregelen nemen om het ziekteverzuim in de organisatie te beperken. Denk bijvoorbeeld aan het bewaken van de werkdruk en het beperken van de lichamelijke belasting van werknemers. Maar ook discriminatie en pesten op de werkvloer vormen een groot risico. Het is belangrijk een bedrijfscultuur te creëren waarin werknemers tijdig aankaarten dat ze een te hoge werkdruk of werkstress ervaren. Ook moeten leidinggevenden de kennis en middelen hebben om hier iets aan te doen. Het belangrijkste is verzuim in je bedrijf te voorkomen. Maak gebruik van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) om beleid om ziekteverzuim te voorkomen, in de praktijk te brengen.

1. Veilig werken
Hoe veiliger de werkomgeving, hoe kleiner de kans op uitval. Met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) maak je de arbeidsrisico's in je organisatie zichtbaar. Hiermee som je alle risico's op, benoem je wat de ernst van eventuele gevolgen is en bedenk je welke maatregelen je zou kunnen nemen om de risico's (deels) op te heffen.

2. Duurzame inzetbaarheidsanalyse (incl. PAGO)
Volandis nodigt werknemers eens in de vier jaar uit voor een DIA. Het resultaat van de DIA is een persoonlijk Actieplan op het gebied van veilig, gezond, met plezier en toekomstgericht werken. Door deelname aan de DIA kunnen problemen in een vroeg stadium ontdekt worden.

3. Motivatie
Zijn werknemers gemotiveerd, dan voelen ze zich meer betrokken bij het bedrijf en is er minder risico op verzuim. Als werkgever kun je een bijdrage leveren aan de motivatie van je werknemers. Bijvoorbeeld door met een werknemer in gesprek te gaan over waar zijn of haar talenten liggen en waar hij of zij energie van krijgt. Het is belangrijk dat werknemers voldoende worden uitgedaagd en dat je bovendien met ze in gesprek blijft. Een open bedrijfscultuur stimuleert de motivatie en betrokkenheid.

4. De juiste balans tussen werk en privé
Een verstoorde werk-privé balans is een belangrijke oorzaak van verzuim. Blijf daarom met je werknemers in gesprek. Ervaart de werknemer een hoge werkdruk? Hoe ervaart hij of zij zelf de balans?

Iedereen is wel eens ziek. De ene werknemer vaker dan de andere. Vervelend voor jou en je werkgever. Meld je je vaak ziek, dan is het goed in gesprek te gaan met je leidinggevende. Samen kun je kijken waar mogelijkheden liggen om minder vaak te verzuimen. Heb je bijvoorbeeld ondersteuning nodig in je werk? Als werknemer ben je niet verplicht iets te zeggen over de oorzaak van de ziekmelding. Daarvoor is de bedrijfsarts. Gaat het om complexe verzuimproblematiek, dan kan je werkgever ook de hulp van een arbeidskundige inschakelen. 

Het is belangrijk tijdens je ziekteperiode het contact met je werkgever goed te houden. Zo blijf je betrokken. Bij een gekneusde pols kunnen werkzaamheden gedaan worden waarbij de pols niet gebruikt hoeft te worden. Dit kan ook in het kader van opleiding en ontwikkeling een mooie mogelijkheid zijn.

In het geval van ziekmelden komt vaak de term verzuimdrempel om de hoek kijken. Punten die er voor kunnen zorgen dat werknemers zich minder makkelijk ziekmelden, zijn bijvoorbeeld:

  • de werknemer meldt zich ziek bij de leidinggevende;
  • er is een goede onderlinge relatie met collega's;
  • de werknemer voelt zich verantwoordelijk en betrokken en wil het werk op tijd en goed opleveren.

Maak ook onderscheid tussen echt ziek zijn en een dag willen verzuimen. Bijvoorbeeld omdat het kind van je werknemer ziek is. In dat geval kun je andere afspraken maken.

Alle werknemers in de Bouw en Infra worden eens in de vier jaar uitgenodigd voor een Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA). Het resultaat van het adviesgesprek met de DIA-adviseur is een persoonlijk Actieplan. In het Actieplan staan de acties die ze kunnen ondernemen op de thema’s Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit. om hun duurzame inzetbaarheid op peil te houden/te vergroten. Op organisatieniveau levert dit interessante informatie op:

  • Bereid al je leidinggevenden voor op hoe het bedrijf met vragen over opleiding, aanpassing van het werk of gezondheid omgaat.
  • Op organisatieniveau is er een mijnVolandis omgeving voor bedrijven. In dit portaal is het rapport Duurzame Inzetbaarheid beschikbaar, gebaseerd op de resultaten van de DIA/PAGO’s in de afgelopen jaren. Hiermee krijgt de werkgever onder andere inzicht in het werkvermogen van werknemers en tools om zelf aan de slag te gaan.
contact