Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

PFAS

PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) is een verzamelnaam voor zo’n 6000 door de mens gemaakte stoffen. Deze stoffen komen van nature niet in het milieu voor maar omdat ze erg slecht afbreekbaar zijn komen ze daar nu toch in terecht en hopen daar op. Bijvoorbeeld in de bodem of oppervlaktewater. Van veel PFAS is nog niet exact bekend welke effecten ze hebben op de gezondheid van mens en dier. Van een aantal is stoffen is wel bekend dat ze bij de mens schade aan de vruchtbaarheid kunnen veroorzaken en mogelijk ook kankerverwekkend zijn. Omdat de stoffen in het milieu en in ons lichaam nauwelijks afbreekbaar zijn, en mogelijk gezondheidsschade veroorzaken, zijn er nu grenzen bepaald voor de maximale concentratie PFAS die in de bodem of bagger mogen zitten. Als deze grens overschreden wordt, mag er met de bodem of bagger niet meer gewerkt worden om te voorkomen dat de PFAS zich verder verspreiden.

De grenzen die nu gesteld zijn, zijn zo laag dat het uiterst onwaarschijnlijk lijkt dat werken met grond of bagger gezondheidseffecten vanwege PFAS zal veroorzaken. De verwachting is dat de strenge grenzen binnenkort verruimd zullen worden, waarbij er ook aandacht zal zijn voor de gezondheid van de vakman.

Voor meer achtergrondinformatie en actuele informatie over PFAS kun je kijken op je websites van het RIVM of het Expertisecentrum PFAS.

Delen via:

contact