Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

PFAS

Er zijn meer dan 4000 soorten PFAS (poly en perfluoroalkylstoffen). Deze stoffen zijn vanaf 1930 grootschalig toegepast in uiteenlopende producten, waaronder Teflon, blusschuim en waterafstotende kleding. Door de productie, het gebruik en het weggooien van deze producten, is PFAS in de loop der jaren in de bodem terecht gekomen. Over het algemeen is de concentratie in de Nederlandse bodem zeer laag. Uitzondering hierop vormen enkele hotspots, zoals voormalige productieterreinen, oefenterreinen van de brandweer en vliegvelden.

Hoe word je blootgesteld aan PFAS?

De grootste blootstelling aan PFAS vindt plaats via voedingsmiddelen (inslikken). Daarnaast is opname in het lichaam mogelijk via inademing en via de huid.

In de bouw kunnen medewerkers blootgesteld worden aan PFAS wanneer zij werken in verontreinigde grond. Het gaat dan met name om beroepen als kabelleggers, bodemsaneerders en baggeraars. De blootstelling van deze werknemers wordt ingeschat als zeer laag. Bij het werken in hotspots kunnen werknemers wel aan hogere concentraties PFAS worden blootgesteld.

Wat zijn de gevolgen van blootstelling aan PFAS?

De belangrijkste gezondheidseffecten van PFAS zijn een verhoging van de cholesterolwaarden en een verminderde werking van het afweersysteem.

Op basis van wat er nu in de wetenschap bekend is, kan gesteld worden dat de gezondheidsrisico’s door PFAS voor werknemers die werken met grond klein zijn. Wanneer werknemers veelvuldig werken in hotspots, is dit risico hoger. Meer informatie over de gezondheidsrisico’s van PFAS vind je in onderstaand rapport 'Gezondheidsrisico's van PFAS bij grondwerk'.

Welke maatregelen kun je nemen om veilig te werken met PFAS?

Voordat een project start, moet de aanwezigheid van PFAS en andere mogelijke verontreinigingen in kaart worden gebracht. Aan de hand van de CROW richtlijn 400 ‘Werken in verontreinigde grond’ wordt bepaald welke beschermende maatregelen nodig zijn om veilig en gezond te kunnen werken. Zie hiervoor ook onze pagina over bodemverontreiniging.
De 'Richtlijn voor funderingswerk in verontreinigd(e) (water)bodem en grondwater' van de NVAF biedt handvatten en verschaft meer duidelijkheid in de gewenste verdeling van taken en verantwoordelijkheden.

Naast de beheersmaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen die op projectniveau zijn vastgesteld, is persoonlijke hygiëne bij het werken met grond belangrijk: alleen eten, drinken en roken met schone handen en op een schone plek.

contact