Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Lawaaidoofheid

Lawaaidoofheid is slechthorendheid of doofheid die ontstaat als gevolg van blootstelling aan lawaai. Vaak gaat het hier om lawaai vanuit de werkomgeving, zoals het werken met machines. Het kan ontstaan door kortstondig lawaai, zoals een explosie, maar ook door blootstelling aan langdurig lawaai. 110 decibel gedurende enkele minuten zorgt al voor schade aan het gehoor. Een geluid van 80 decibel is schadelijk wanneer het gedurende langere tijd wordt waargenomen.

 • Het geluidsniveau: vanaf 80 dBA is geluid schadelijk.
 • De duur van de blootstelling aan dat geluid.
 • Individuele gevoeligheid.
 • Screening met gehoortest door arbodienst.
 • Gehoortest (toon- en spraakaudiogram) bij KNO-arts, audiologisch centrum.

Er bestaat geen behandeling om gehoorstoornissen als gevolg van blootstelling aan lawaai te genezen. De enige mogelijkheid iets aan gehoorstoornissen te doen, is verdere schade te voorkomen. En daarnaast te proberen het functieverlies als gevolg van de stoornis zo veel mogelijk te compenseren. Dit laatste kan in bepaalde gevallen worden bereikt met een gehoortoestel. Om verdere schade van het gehoor te voorkomen, is het belangrijk preventieve maatregelen te nemen.

 • Kies voor een werkmethode die minder lawaai veroorzaakt.
 • Schaf geluidarme bouwmachines aan.
 • Omkasten van de geluidbron.
 • Neem maatregelen bij de geluidbron zelf, zoals: geluiddempers op de uitlaat van sloophamers, gebruik van spuitmonden (nozzles) voor spuitapparatuur.
 • Zorg voor goed onderhoud van machines en gereedschap.
 • Markeer werkplekken waar hoge lawaainiveaus zijn.
 • Zorg voor taakroulatie; neem regelmatig pauzes; verstrek en gebruik gehoorbeschermingsmiddelen.
 • Vraag advies aan je bedrijfsarts bij de arbodienst. Dat kan in het PAGO/DIA of plan een afspraak voor het spreekuur van de bedrijfsarts. Zo nodig kan de bedrijfsarts vervolgacties inzetten. De kosten hiervan betaalt Volandis. Weet je niet wie je bedrijfsarts is? Bel dan met de Vraagbaak van Volandis: 0341 - 499 299.
 • Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid: www.gehoorenarbeid.nl
contact