Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

DSP onderzoek

Waar staan we?

In 2019 zijn we begonnen met het ontwerp Digitaal Skills Paspoort. Het ontwerp is getest onder werknemers in de bouw- en infrasector met actieve betrokkenheid van werkgevers (HR) en opleiders. Er zijn formats gemaakt om de skills van deze vakmensen in beeld te brengen. Met als resultaat de oplevering van het Digitaal Skills Paspoort (DSP) versie 2.0 op 17 november 2022. De eindconclusie uit het onderzoek ‘Proof of Concept DSP – Werknemers’ (Volandis, 2022) luidt als volgt: “Het DSP is een werkbaar model voor werknemers, werkgevers en opleiders en men kan ermee aan de slag. De Skills worden inzichtelijk en komen (en blijven) in beweging”. Dit biedt perspectief voor beleidsmakers om het DSP op te schalen naar een sectorale voorziening. Inmiddels zijn we bezig met de oplevering en implementatie van het Digitaal Skills Paspoort voor de bouw- en infrasector in de periode 2023-2025, zodat in 2026 iedereen binnen de sector een werkend DSP heeft.

 

onderzoek

 

In de doorontwikkeling van het DSP onderscheiden wij 2 hoofdonderdelen:

Productielijn en Projectorganisatie

  • 157 functieomschrijvingen
  • 47 Roadmaps en 20 leerloopbaanpaden
  • 1000 DSP-gebruikers in 2023 tot 10.000 in 2025
  • Training van DSP-begeleiders en DSP-adviseurs (incl. kwaliteitszorg)
  • Supportdesk DSP

Onderzoek en Pilots

  • 6 Pilots (Lopend en nieuwe)
  • 2 Onderzoeken (RAAK-mkb en Deel 2: 50+)
  • Ontwikkelen van formats DSP
  • Onderzoek opleider, leermeester in 2024 en 2025

 

bouwplaats

 

Toekomst

Het sectorbreed uitrollen van het DSP vraagt om een grote verandering in de denkwijze van zowel werknemers, werkgevers als opleiders. Werknemers moeten anders naar zichzelf gaan kijken. Wat kan en doe ik allemaal? Zo’n verandering gaat niet vanzelf, daar moet je ze bij helpen. Werkgevers kunnen met een andere bril naar werknemers kijken. Wat heb jij nodig aan kennis en vaardigheden om een bepaalde functie te vervullen. Daarnaast zal er een leertransitie moeten plaatsvinden waarbij opleiders kijken naar wat iemand nog wil leren.


Uitdagingen

Het DSP vraag iets van de werknemer, werkgever, de opleider én de sector. Om de tool optimaal te gebruiken moeten we met elkaar goed bedenken en bespreken: wat zou je willen en waarom? Als werknemer vind je tools in het DSP. Voor de werkgever en de opleider zijn er 7-startvragen. Zo heb je direct jouw motivatie in kaart gebracht. Vervolgens kijken we samen naar wat je zou willen, wat er al in huis is m.b.t. informatie en hoe we dat samen verder vormgeven (Plan van aanpak). Want skills in beeld brengen doe je samen!

 

contact