Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Trillingen

Werk je met machines, voertuigen of gereedschap, dan krijg je te maken met trillingen. Trillingen vormen een risico voor de lage rug en de wervelkolom, vaat- en zenuwstelsel en botten, gewrichten en spieren. Er wordt onderscheid gemaakt in:

Naarmate je langduriger en aan meer trillingen wordt bloot gesteld, neemt de kans op gezondheidsschade toe. Werkgevers zijn wettelijk verplicht blootstelling aan trillingen en schokken te voorkomen of te verminderen.

contact