Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

A-blad Geluid en trillingen bij funderingswerken

Het A-blad Geluid en trillingen bij funderingswerken bevat aanbevelingen om lawaaiblootstelling en lichaamstrillingen van heiers te beperken. Aanbevelingen die werkgevers en werknemers samen hebben gemaakt, rekening houdend met de gebruikelijke manier van werken en de stand van de techniek.

contact