Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Bedrijfstakatlas

De Bedrijfstakatlas 2015 brengt in kaart hoe werknemers in de bouwnijverheid hun werksituatie, arbeidsbelasting, gezondheid en welzijn ervaren. Ook geeft de atlas inzicht in hun leefstijl, werkvermogen en kans op arbeidsongeschiktheid. De grote diversiteit van het werk in de bouwnijverheid, maakt dat de gegevens zijn uitgesplitst naar soort werk, sector en beroep. Ook is er gekeken naar bedrijfsgrootte en leeftijd van de werknemers. Download de Bedrijfstakatlas hieronder.

Delen via:

contact