Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Waardering

Waardering betekent dat jouw bijdrage aan het bedrijf wordt opgemerkt. Waardering zorgt ervoor dat je meer gemotiveerd, betrokken en productiever bent. Bij waardering kun je denken aan complimenten, schouderklopjes en beloning. Niet alleen als leidinggevende kun je waardering geven. Ook collega’s onderling kunnen waardering naar elkaar uiten.

Beloning is een vast onderdeel van de relatie tussen werknemer en werkgever. Het is een vorm van waardering, waarbij iets gegeven wordt voor de geleverde prestatie. Dit kan een vaste beloning zijn, zoals het salaris. Maar er zijn ook moment afhankelijke vormen van beloning, zoals een kerstpakket of een bonus.

De kern van waardering is dat het geen eenmalige actie is. Eén keer een compliment, schouderklopje, beloning of andere blijk van waardering geven is niet genoeg. Waardering is een terugkerend iets.

Dit zorgt er ook voor dat waardering geven niet iets is wat je kunt inplannen. “Ik ga nu even waardering geven.” Dat werkt niet. Het geven van waardering moet in je (gaan) zitten. Waardering werkt pas als het oprecht is. Niemand zit te wachten op een nietszeggend compliment.
Belonen door waardering stimuleert ook het veilig gedrag van werknemers. Hiervoor moet structurele aandacht zijn. Er zijn verschillende manieren waarop deze structurele waardering gekoppeld kan zijn aan prestatieverbetering. In het themablad ‘Veilig Werk’ komt dat aan de orde. De basisgedachte van de verschillende methodes is dat er ook aandacht is voor het gedrag zelf en de gevolgen hiervan.
  • Besef dat waardering zorgt voor meer betrokkenheid, tevredenheid, motivatie en productiviteit
  • Iedereen heeft waardering nodig: jij, je collega en je directeur!
  • Neem elkaar serieus. Iedereen is weer goed in iets anders
  • Complimenteer
  • Luister. Ook andere zaken dan het werk kunnen bijdragen aan de ervaren waardering.
  • Bespreek de inzetbaarheid met werknemers.
Voor het werk dat de werknemer uitvoert, geeft de werkgever een beloning. Het salaris wordt al snel normaal gevonden en draagt weinig bij aan de ervaren waardering en motivatie. Je zou kunnen zeggen dat het salaris zorgt voor balans in het werk. Ervaart de werknemer dat het geleverde werk niet in balans is met het salaris, dan kan dit demotiverend werken.

Naast salaris kan er ook aan aanvullende zaken worden gedacht, zoals een reiskostenvergoeding of vakantiedagen. Hoewel dit zeker een vorm van waardering is, wordt dit vaak niet zo gezien.
Doe je als werknemer iets extra’s, dan wil je hier graag extra waardering voor. Als werkgever houd je een goede balans door naast het salaris ook goed te letten op andere vormen van beloning. Zo verwachten veel werknemers niet alleen aan het einde van het jaar een kerstpakket of ander extraatje, maar ook bij het uitvoeren van extra werkzaamheden of het leveren van bijzondere prestaties.

Bij beloning is het goed te weten dat dit vaak slechts een korte periode van extra waardering en motivatie oplevert. Als een werknemer zich echter onvoldoende beloond voelt, kan dit wel zorgen voor een lange periode van demotivatie. Zorg dus dat er balans is en denk niet dat een werknemer na een salarisverhoging de rest van het jaar geen andere waardering meer nodig heeft. Waardering is een continue vorm van aandacht voor werknemers. Beloning is hier slechts een onderdeel van.

Neem contact op met de Vraagbaak van Volandis: info@volandis.nl / 0341 - 499 299 of chat met een van onze adviseurs op de website.

contact