Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Chroom-6

Er zijn verschillende vormen hoe Chroom-6 voorkomt. Als metaal is het een bestanddeel van roestvrijstaal en als zout (chromaat) kan het als pigment of roestwerend middel zijn toegevoegd aan sommige verfsoorten. Ook is chromaat een bestanddeel van cement. Chroom-6 reageert makkelijk met andere stoffen. Het resultaat zijn chroom-6-verbindingen. Deze chroomverbindingen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid.

In de bouw en infra kun je te maken krijgen met blootstelling aan chroom-6-verbindingen. De belangrijkste blootstellingen zijn bij:

 • Het bewerken van stalen objecten (bruggen, sluizen, etc.) die geverfd zijn met chroomhoudende verf. Bewerkingen zijn bijvoorbeeld stralen, slijpen en schuren.
 • Het lassen van roestvast staal (RVS).
 • Contact met cement waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.

De wettelijke grenswaarde voor Chroom-6-verbindingen is 0,001 mg/m3 bij een 8-urige werkdag. Dat betekent dat je niet meer dan 8 uur per dag aan deze concentratie mag worden blootgesteld. Dit is een erg lage grenswaarde die makkelijk overschreden wordt.

De effecten van blootstelling aan chroom-6 hangt af van:  

 • Het soort chroom-6-verbinding. 
 • De hoogte van de blootstelling. 
 • De duur van de blootstelling. 
 • De hoeveelheid die je binnenkrijgt.  

Chroom-6-verbindingen kunnen in het lichaam komen via inademen, inslikken en via de huid. Directe effecten van blootstelling zijn irritatie van huid, luchtwegen en aan het maagdarmkanaal. Langdurige blootstelling (chronische blootstelling) kan onder andere leiden tot long- of neuskanker, longfibrose, astma en huidallergie. 

De belangrijkste maatregel die je kunt treffen, bewerk materialen die chroom-6 kunnen bevatten zo min mogelijk. Als bewerking noodzakelijk is, voorkom dan zoveel mogelijk stofvorming bij het bewerken van metaal dat geverfd is met chroomhoudende verf. Voorbeelden van maatregelen zijn:  

 • Werk nat. 
 • Gebruik methoden waarbij zo min mogelijk stof vrijkomt. Knippen is bijvoorbeeld beter dan doorslijpen. 
 • Gebruik afzuiging op het gereedschap. 
 • Gebruik ademhalingsbescherming (P3 filter en bij voorkeur minimaal een halfgelaatsmasker). Als er damp vrijkomt, gebruik dan aanvullend een A-filter.  
 • Voorkom verspreiden van de stof door de werkplek af te scheiden.  

Bij lassen: 

 • Maak gebruik van een afgezogen lastoorts. 
 • Maak gebruik van puntafzuiging. 
 • Maak gebruik van een goed beschermende laskap. 

Voor werken met cement geldt: 

 • Maak bij voorkeur gebruik van cementsoorten zonder chromaat.  
 • Gebruik geen cement waarvan de uiterste houdbaarheidsdatum is verstreken. Chromaat in cement wordt  gebonden door het toevoegen van een bindmiddel, maar de werking hiervan neemt  af. Cement dat over de datum is, kan dus vrij chromaat bevatten. 

Als je de benodigde maatregelen treft om veilig te werken met kwartsstof, dan zijn de risico’s van eventueel aanwezig chroom-6 in cement ook beheerst. Zie voor alle beheersmaatregelen voor veilig werken met cement, de webpagina over cement. 

Denk bij alle werkzaamheden ook aan de standaard hygiënemaatregelen, zoals het wassen van de handen voor en na toiletbezoek, eten, drinken en roken. Eet, drink en rook nooit op de werkplek.  

Aan de slag 

contact