Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Chroom-6

Chroom-6 is een metaal dat voor kan komen in RVS en verven. In verf wordt het toegepast als roestwerend middel of als kleurpigment. Chroom-6 reageert makkelijk met andere stoffen. Het resultaat zijn chroom-6-verbindingen. Deze chroomverbindingen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid.

Ook de bouw kan te maken krijgen met blootstelling aan chroom-6-verbindingen. De belangrijkste zijn: 

 • Het bewerken van stalen objecten (bruggen, sluizen, et cetera) die geverfd zijn met chroomhoudende verf. Bewerkingen zijn bijvoorbeeld stralen, slijpen, schuren. 
 • Het lassen van RoestVastStaal (RVS); 
 • Contact met chroom-houdend cement. 

De wettelijke grenswaarde voor Chroom-6-verbindingen is 0,001 mg/m3 bij een achturige werkdag. Dat betekent dat je niet meer dan acht uur per dag aan deze concentratie mag worden blootgesteld. Dit is een lage grenswaarde die makkelijk overschreden wordt.

De effecten van blootstelling aan chroom-6 hangt af van: 

 • Het soort chroom-6-verbinding; 
 • De hoogte van de blootstelling; 
 • De duur van de blootstelling; 
 • De hoeveelheid die je binnenkrijgt. 

Chroom-6-verbindingen kunnen in het lichaam komen via inademen, inslikken en via de huid. Directe effecten van blootstelling zijn irritatie van huid, luchtwegen en maagdarmkanaal. Langdurige blootstelling (chronische blootstelling) kan onder andere leiden tot longkanker en huidallergie.

Voorkom stofvorming bij het bewerken van metaal dat geverfd is met chroomhoudende verf. Voorbeelden van maatregelen zijn: 

 • Werk nat; 
 • Gebruik afzuiging op het gereedschap; 
 • Gebruik ademhalingsbescherming (P3 filter en bij voorkeur minimaal een halfgelaatsmasker). Als er ook damp vrijkomt dan aanvullend een A-filter. 
 • Voorkom verspreiden van de stof door de werkplek af te scheiden. 

Bij lassen moet door afzuiging en goede persoonlijke beschermingsmiddelen (verbeterde laskap) gezorgd worden voor een zo laag mogelijke blootstelling. 

Maak bij voorkeur gebruik van cementsoorten zonder chromaat. Ook als cement geen chromaat bevat, is het aan te raden om huidcontact te voorkomen.  

Denk bij alle soorten werkzaamheden ook aan hygiënemaatregelen, zoals het wassen van de handen voor toiletbezoek, eten, drinken en roken. Eet, drink en rook nooit op de werkplek. 

Voor meer informatie over veilig werken met chroom-6, bekijk ook de handreiking op Arboportaal.

contact